AZ ALÁBBI LEHETŐSÉGEK KÖZÜL VÁLASZTHAT:
HÁZI DOLGOZAT
HASZNOS LINKEK
SZORGALMI FELADAT
ÉVSZÁMOK
VÁZLAT

HÁZI DOLGOZAT

5. OSZTÁLY
Házi dolgozat I. :
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy makett vagy egy kódexlap készítése
- téma:
a, a Szépművészeti Múzeumban lévő egyiptomi gyűjtemény egy darabjának bemutatása (képpel)
b,
a Képes Krónikához hasonló kódexlap készítése
c,
makett készítése egy ókori görög vagy római épületről
Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) 
vagy egy makett vagy egy PowerPoint készítése
- téma:
a, makett készítése egy céhműhelyről
b, beszámoló készítése egy lovagi tornáról (fogalmazás)
c, PowerPoint készítése a honfoglaló magyarok életéről: viselet, lakóhely, fegyverek, ételek
(minimum 10 dia képpel, térképpel, szöveggel, hanggal)
6. OSZTÁLY
Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy PowerPoint készítése
- téma:
a, beszámoló készítése Mátyás király udvarávan történő látogatásról (fogalmazás)
b, a Magyar Nemzeti Múzeumban lévő középkori magyar gyűjtemény egy darabjának bemutatása

c,
PowerPoint készítése Newton életéről (minimum 10 dia képpel, térképpel, szöveggel, hanggal) 
Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy makett vagy egy étel elkészítése
- téma:
a, a huszárok életének, öltözetének, fegyvereinek bemutatása
b, makett készítése egy Magyarországon lévő barokk stílusú épületről
c, egy Napóleonról vagy egy csatájáról elnevezett étel elkészítése (kóstolóval, recepttel, étel történetével)

7. OSZTÁLY
Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy PowerPoint vagy egy étel elkészítése
- téma:
a,  Egy új étel a dualizmus idejéből (kóstolóval, recepttel, étel története)
b, PowerPoint készítése Edison egy találmányáról (minimum 10 dia képpel, hanggal, térképpel, szöveggel)
c,
Meidzsi reform Japánban
Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy PowerPoint készítése vagy egy katonadal eléneklése
- téma:
a, Boldog Salkaházi Sára életének bemutatása
b, Egy első vagy egy második világháborús katonaének előadása
c, PowerPoint készítése Szent-Györgyi Albertről vagy Hevesy Györgyről (minimum 10 dia képpel, térképpel, szöveggel, hanggal)
8. OSZTÁLY
Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva vagy PowerPoint készítése vagy egy film bemutatása
- téma:
a, Egy pesti srác életének bemutatása
b, Egy a Kádár-korszakban bemutatott film megtekintése és tartalmának, mondanivalójának szóban történő bemutatása
c, PowerPoint készítése az úttörőmozgalomról (
minimum 10 dia képpel, térképpel, szöveggel, hanggal)
Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva vagy PowerPoint készítése
- téma:
a, Fiktív napló készítése a nők helyzetéről az 1910-es és 1920-as évekből (minimum 10 bejegyzés)
b, PowerPoint készítése az arab-izraeli háborúkról (minimum 10 dia képpel, térképpel, szöveggel, hanggal)
c, Mi a véleményem az Európai Unióról? (fogalmazás)
HASZNOS LINKEK
- Sulinet 
- Árkádia
- Okos Doboz digitális feladatgyűjtemény
- Videotanár
- Ez kész! Pénz!
- Vigyázz Kápé
- Virtuális Diamúzeum
- Filmhíradók online
- Iskolai tehetséggondozás
- Magyarország képes történelmi kronológiája
 - Történelem klub
- Történelem tanulás
- Történelem mindenkinek
- Sulimix – történelmi vázlatok, évszámok
- Fogalmak
- Csataterek
- Biblia
- Zanza – videós oktatóportál
- A holokauszt Magyarországon - digitális tananyag tanároknak, diákoknak 
- 1956-os Intézet
- Magyar nemzeti és történelmi jelképek

- Betekintő - Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának internetes folyóirata
- ArchívNet - XX. századi történelmi források
- Múlt-kor 
- Klió történettudományi szemléző folyóirat 
- Aetas Történettudományi folyóirat
- Nemzeti Audiovizuális Archívum
- Matarka
- Történelmi Szemle
- Ankhistory
- Rubicon
- Wikipédia
- Nemzeti Köznevelési Portál
- Időutazó
- Tökéletlen történelem
SZORGALMI FELADAT

OLVASÓNAPLÓ-FILMNAPLÓ
Beadási határidő: 2023. december 15. és 2024. április 30.
Terjedelem: az elolvasott cikk, könyv, film hosszától függ
Téma: bármilyen történelmi témájú film, cikk, könyv
Formai követelmény: A4-es lapon számítógéppel írva, max. 12-es betűméret, másfeles sorköz. Kérlek tüntesd fel a cikk, film elérhetőségét, a könyv címét és szerzőjét!
DIGITÁLIS FELELET
Beadási határidő: 2023. december 15. és 2024. április 30.
Terjedelem: 2-4 perc
Téma: bármelyik 2022. december 10-ig vagy 2023. április 20-ig vett lecke, amelyikből még nem feleltél.
Formai követelmény: max. 4 perc hosszúságú összefüggő beszédet tartalmazó vágás nélküli film (mp4, avi file). Kérlek, hogy a megbeszéld szabályokat tartsd be!FONTOSABB ÉVSZÁMOK

Kr. e. 3000                                                       Egyiptomi Birodalom létrejötte

Kr. e. 776                                                         Az első olimpiai eredmények feljegyzése

Kr. e. 490 - Kr. e. 480                                     Görög-perzsa háborúk

Kr. e. 753                                                         Róma alapítása

Kr. e. 510                                                         A király elűzése Rómában

313                                                                   Kereszténység megtűrt vallás a birodalomban

476                                                                   Nyugat-Római Birodalom bukása

622                                                                   Mohamed futása

800                                                                   Nagy Károlyt Rómában a pápa császárrá koronázza

895                                                                   Honfoglalás kezdete

1000                                                                  István koronázása

1054                                                                  Nagy egyházszakadás

1222                                                                  Aranybulla kiadása

1241-1242                                                         Tatárjárás

1301                                                                  Árpád-ház kihalása

1351                                                                  Nagy Lajos törvényei (ősiség, kilenced, úriszék)

1456                                                                  Nándorfehérvári diadal

1458-1490                                                         Mátyás uralkodása

1492                                                                  Amerika felfedezése

1514                                                                  Dózsa vezette parasztháború, jobbágyok röghöz kötése

1517                                                                  Reformáció kezdete

1521                                                                  Nándorfehérvár török kézre kerül

1526                                                                  Mohácsi csata

1541                                                                  Magyarország 3 részre szakadása

1552                                                                  Egri diadal

1566                                                                  Szigetvár eleste

1604-06                                                            Bocskai felkelés

1640                                                                  Angol polgári forradalom (polgárháború) kezdete

1686                                                                  Buda felszabadul a török uralom alól

1689                                                                  Alkotmányos királyság létrejötte Angliában

1703-11                                                            Rákóczi szabadságharc

1740-1780                                                        Mária Terézia uralkodása

1767                                                                 Úrbéri rendelet kiadása

1776                                                                 USA megalakulása - Függetlenségi Nyilatkozat kiadása

1789-1815                                                       Francia forradalom

1830-1848                                                       Reformkor

1844                                                                Magyarországon hivatalos nyelv lesz a magyar

1848. márc. 15                                                Pesti forradalom

1849. április 14.                                               Magyar Függetlenségi Nyilatkozat

1849. aug. 13.                                                 Világosi fegyverletétel

1849. okt. 6.                                                   13 aradi vértanú és Batthyány Lajos kivégzése

1861-1865                                                      Polgárháború az USA-ban

1867                                                                Kiegyezés

1868                                                                Eötvös József bevezeti a tankötelezettséget

1871                                                                Német egység létrejötte

1896                                                                 Honfoglalás 1000. évfordulójának megünneplése (Millennium)

1914-1918                                                        I. világháború

1917                                                                 Forradalom Oroszországban

1919                                                                 Tanácsköztársaság Magyarországon

1922                                                                  Szovjetunió létrejötte

1929                                                                  Gazdasági világválság

1933                                                                  Hitler hatalomra kerülése

1939-1945                                                         II. világháború

1956                                                                  Forradalom Magyarországon

1989-90                                                            Redszerváltozás Közép-Európában

1991                                                                  Szovjetunió megszűnéseVÁZLAT
az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik osztály részére
5. OSZTÁLY

SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM

Tk. 6. oldal

A múlt megismerésével, az akkor élt emberek életével foglalkozó tudomány a történelem. A múlt emlékeit múzeumok, könyvtárak és családok otthonai is őrzik. Minden házban, lakásban találhatóak régi fényképek, használati tárgyak, levelek, amelyek a múlt emlékeit őrzik.

A TÖRTÉNELEM FORRÁSAI

Tk. 9-10-oldal

- az olyan tárgyakat, mondákat, ősi szokásokat, amelyek segítik a múlt megismerését történelmi forrásoknak nevezzük

- csoportosításuk:

- - - tárgyi pl. fegyver

- - - írott-képi pl. újságcikk, fénykép

- - - ősi mondák, hagyományok, mesék, dalok pl. farsangi álarc

A RÉGÉSZET

Tk. 10-11. oldal

A történészek munkáját segíti a régészet is. Sok tárgy kerül a föld alá pl. elássák. A felszín alá került tárgyi emlékek felkutatásával foglalkozik a régész.  A legrégebbi történelmi korszakról, az őskorról csak a régészek segítségével lehetnek ismereteink, a leletek segítségével lehet következtetni arra, hogy hogyan éltek őseink.

KRÓNIKÁK, GESZTÁK, CÍMEREK, ZÁSZLÓK, PECSÉTEK

Tk. 6-7. oldal, 11-13. oldal

Történelmi források:

- krónikák pl. Képes Krónika

- geszták pl. Gesta Hungarorum

- kézzel írt kódexek

- címerek (pl. családé, településé, országé)

- zászlók

- pecsétek, például az Aranybulla pecsétje

AZ IDŐSZÁMÍTÁS

Tk. 14-15. oldal

- az első államokban már fontos volt az idő mérése, tudni kellett előre, mikor lesz áradás, létrejöttek az első naptárak

- az időszámítás első évének mindig fontos eseményt választottak, pédául egy király uralkodásának kezdetét

- ma a világ nagy részén a keresztény időszámítást alkalmazzák, ennek első éve Krisztus születése (i.e-i.sz., Kr.e.-Kr.u.)

- 10 év-évtized, 100 év-évszázad, 1000 év-évezred, 25-30év-emberöltő

- római számok: 1-I, 5-V, 10-X, 50-L, 100-C, 500-D, 1000-M

- az évszázadokat római számokkal jelöljük, XVII. század: 1601-től 1700-ig tartott

 

A TÖRTÉNELEM KORSZAKAI

Tk. 16. oldal

Történelem korszakai: őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor.

KÉPEK AZ ŐSKORI EMBER ÉLETÉBŐL

Fm.6-8. oldal

- őseink testfelépítése több millió év alatt megváltozott: gerincük kiegyenesedett, agykoponyájuk nőtt

  az őskori emberek csoportokban éltek, vándoroltak, fegyvereket készítettek, férfiak vadásztak, halásztak, nők bogyókat, gyümölcsöket gyűjtögettek (zsákmányoló életmód), megtanultak tüzet gyújtani

- a munka, a gondolkodás és a beszéd miatt kiemelkedtek az állatvilágból

AZ ŐSKOR

Fm. 10-11. oldal

Az őskori emberek:

- különféle művészeti alkotásokat hagytak ránk: termékenységi szobrok, barlangfestmények

- hittek szellemekben, a varázslatban

AZ ŐSKOR VÉGE, AZ ÓKOR KEZDETE

Fm. 13-14. oldal, 16-18. oldal

Az őskori emberek:

- előbb pattintott, majd csiszolt kőeszközöket készítettek

- az éghajlat felmelegedésével áttértek az állattenyésztésre és a növénytermesztésre (termelő életmód), létrejöttek az első szerszámok (például ásó, eke) és az első mesterségek (fazekasság, fonás-szövés, kovácsmesterség), kialakult a fölösleg és a csere

- letelepedtek, kialakultak az első falvak, majd a fallal körbevett városok, majd ezekből az első államok – ez az ókor kezdete

AZ EGYIPTOMI BIRODALOM

Tk. 20-22. oldal

Egyiptom folyója a Nílus. A folyó mentén az öntözéses földműveléssel (gabonatermesztés) foglalkoztak. Kb. 5000 évvel ezelőtt létrejött az egyiptomi birodalom. Társadalom:

- fáraó isten és király egy személyben, uralkodó

 - előkelők: papok, hadsereg vezetői, hivatalnokok / írnokok /

 - parasztok, kézművesek

- rabszolgák

TUDOMÁNY, MŰVÉSZET ÉS VALLÁS EGYIPTOMBAN

Tk. 23-25. oldal

Tudományok:

- csillagászat – áradás kiszámítása

- matematika – építkezések például: piramis, templomok

- orvostudomány – betegek gyógyítása, mumifikálás

Művészet:

- óriási szobrok

- falfestmények

- ékszerek

Vallás:

- többistenhit: Ozirisz, Ízisz, Ré

- hittek a túlvilágban – múmiakészítés, tárgyakkal temették el a halottat

ÓKORI KELETI ÁLLAMOK

Fm. 41-42. oldal

1. Mezopotámia:

- városállamok alakulnak ki: például Babilon

- ékírást használtak, fontos tudomány a matematika

2. India:

- vallás: hindu vallás és buddhizmus, hittek a lélekvándorlásban

3. Kína

- itt épült fel a Nagy Fal

- kínai találmányok: iránytű, porcelán, papír és selyemkészítés, puskapor

- írásuk ecsetvonásokból álló összetett ábrák

4. Fönícia:

- itt alakult ki a hangjelölő írás

AZ ÓSZÖVETSÉG, IZRAEL LÉTREJÖTTE

Tk. 62-65. oldal

- Izrael leghíresebb uralkodói az államalapító Dávid és az igazságos Salamon voltak

- lakói zsidó vallásúak, egyetlen istenben hisznek

- történelmük fő írásos forrása az Ószövetség (ebben olvasható például a világ teremtése, az első emberpár és az özönvíz története)

GÖRÖG MÍTOSZOK ÉS MONDÁK

Tk. 26-28. oldal

- fontos írásos források a görög mítoszok és mondák, egyik legjelentősebb mítoszuk a trójai háborút meséli el, híres a krétai mondakör is

- több istenben hittek, az istenek halhatatlanok, szépek, emberhez hasonlóak, lakóhelyük az Olümposz

- főbb istenek: Zeusz – főisten, Hadész – alvilág istene, Poszeidón – tengeristen, Árész – hadisten, Héra – család védelmezője, Pallasz Athéné – bölcsesség istene, Aphrodité – szerelem istennője

ATHÉN ÉS SPÁRTA

Tk. 29-32.oldal

Athén:

- jelentős polisz, a kereskedelem és a kézműipar fontos (amfora)

- fontosnak tartották a műveltséget

- hatalom a köznép kezébe került, a köznép uralma a demokrácia

Spárta:

- a katonáskodás a fontos, a fiúkat az állam nevelte, cél, hogy jó katonák legyenek

- leigázták az őslakókat, a környéken élőket adófizetésre kötelezték

AZ ÓKORI OLIMPIA

Tk. 33-34. oldal

- görög népcsoportokat a közös nyelv, vallás és a katonai szövetségek kapcsolták össze

- görög vallás egyik fontos helyszíne Olümpia – itt állt egy templom Zeusz számára, itt tartották az olümpiai versenyeket

- első verseny, amikor a győztesek nevét feljegyezték ie. 776-ban volt

GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK, NAGY SÁNDOR BIRODALMA

Tk. 45-49. oldal

- i.e. 490-ben a perzsák megtámadták a görög poliszokat, de a görög csapatoknak Marathónnál sikerült legyőzniük a túlerőben lévő perzsákat,tíz évvel később újabb perzsa támadás indult, de a perzsák ekkor sem tudták elfoglalni Hellászt

- százötven évvel később Nagy Sándor makedón király befolyása alá került Hellász, megtámadta és elfoglalta Perzsiát, Egyiptomot, eljutott egészen Indiáig, halála után azonban darabokra hullott a birodalma

 

MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY

Fm. 66-69. oldal

Művészet:

- építészet: Akropolisz, dór, jón és korinthoszi oszlopok készítése

-szobrászat (Diszkoszvető szobra)

- színdarabok (drámák)

Tudomány:

- orvoslás

- történetírás

- csillagászat

- matematika

RÓMA LÉTREJÖTTE, A RÓMAI VALLÁS

Tk. 35-36. oldal

- Rómát a monda szerint i.e. 753-ban Romulus és Remus, valójában azonban latin pásztorok és földművesek alapították

- az áz államforma eleinte királyság volt, a királyt a szenátus segítette

- a királyok elűzése után Róma köztársaság lett, az államot a szenátus és a konzulok irányították

- Róma folyamatosan terjeszkedett, elfoglalta az egész Itáliai-félszigetet

- a római vallás nagyon hasonlít a görögre: pl. Zeusz – Jupiter, Árész-Mars

A PUN HÁBORÚK KORA

Tk. 49-52. oldal

- 1. pun háború Szicília birtoklása miatt tört ki, Róma a tengeren csapóhidak segítségével megverte a punokat, Szicília provincia lett

- 2. pun háború: Hannibál pun vezér Itáliában sok győzelmet aratott, de Karthágó mellett a római hadvezér megverte

- 3. pun háború: Karthágó elpusztult, területéből provincia lett

A KÖZTÁRSASÁG GONDJAI

Tk. 52. oldal

- római parasztok az állandó háborúkban elszegényedtek, egyre kevesebb a katona, meggyengült a hadsereg

- a hódító háborúkat követően megnőtt a rabszolgák száma, gyakoriak voltak a rabszolgafelkelések

- gyakoriak lettek a kalóztámadások, a külső támadások

- politikusok közötti küzdelmek fegyveres harccá fajultak

A CSÁSZÁRSÁG LÉTREJÖTTE, CAESAR ÉS AUGUSTUS

Tk. 53-55. oldal

- Julius Caesar jó hadvezér volt, egyeduralmat szavaztak meg neki, naptárreform, földosztás kapcsolódik a nevéhez, meggyilkolták

- halála után Octavianus szerezte meg a hatalmat, ő lett az első császár Augustus néven: szenátus elveszíti hatalmát

- kialakult egy jól kiképzett és felfegyverzett zsoldos hadsereg

UTAK ÉS PROVINCIÁK A RÓMAI BIRODALOMBAN

Tk. 36-38. oldal

- birodalmat a császárok irányították

- az elfoglalt területeken provinciák jöttek létre, városok alakultak ki

- elterjedt a latin nyelv és kultúra

- a birodalmat utak hálózták be, ez hasznos volt a légióknak és a kereskedőknek is

RÓMA AZ ÖRÖK VÁROS

Tk. 39-42. oldal

- építészet: Colosseum – gladiátorok küzdelmének színhelye, Panthenon – templom, Circus Maximus – kocsiverseny színhelye, diadalívek, könyvtárak, fürdők épülnek, sok a szűk, sötét bérház – szegények otthona

- tudományok: jogtudomány, irodalom, történettudomány

PANNÓNIA

Tk. 43-44. oldal

- fontos provincia – itt folyik a Duna – kereskedelmi és védelmi szerepe is jelentős volt

- városok szerveződtek Aquincum – Óbuda, Savaria – Szombathely a legjelentősebbek

- templomok, színházak és utak épülnek ki

KÉPEK A NÉPVÁNDORLÁS KORÁBÓL

Tk. 56-58. oldal

- meggyengült a császári hatalom, hadsereg sok császárt meggyilkolt

- nincsenek új hódítások, megnőtt az adó, csökkent a rabszolgák száma

- nem rómaiakat is bevettek a hadseregbe, a sereg meggyengült

- a birodalom 2 részre szakadt:

a, Keletrómai Birodalom, központja Konstantinápoly (Bizánc)

b, Nyugatrómai birodalom, központja Róma

- újabb és újabb népcsoportok támadták meg a birodalmat például az Atilla vezette hunok

- 476 Nyugatrómai birodalom bukása, ez ókor vége

JÉZUS ÉLETE, TANÍTÁSAI

Tk. 66-67. oldal

- Jézus követői a keresztények

- az Újszövetség – az evangéliumok szólnak Jézus életéről, amelyek szerint Jézus Mária gyermeke, Isten fia, aki a szeretetről, a megbocsátásról beszélt, tanított, de a zsidó főpapok féltékenységből keresztre feszítették, ő azonban feltámadt, majd felment a mennybe Istenhez

A KERESZTÉNYSÉG

Tk. 68-70. oldal

- Jézus halála után a keresztény vallás az egész Római birodalomban elterjedt

- eleinte gyakoriak voltak a keresztényüldözések – nem ismerték el a római császár istenségét, de később a császárok engedélyezték a kereszténység terjedését

- kialakult az egyházi szervezet: (pápa, püspök, pap, gyülekezet) és a szertartások rendje

ÉLET A VÁRBAN ÉS A VÁR KÖRNYÉKÉN, AZ URADALOM

Tk. 74-77. oldal

- társadalom:

- - - király: ő hozott döntést minden fontos kérdésben, ő volt a legfőbb hűbérúr, halála után egyik rokona követte a trónon

- - - papság: a királyi hatalom fő támasza volt

- - - nemesek: az uralkodótól birtokot kaphattak, várakban éltek, lovagok lehettek, a harc a feladatuk

- - - városok polgárai

- - - jobbágyok: megművelték a földesurak földjét, ingyenmunkával-robottal, terményadóval, ajándékkal tartoztak uruknak

- az uradalom részei: majorság, jobbágytelek (ház, kertszántóföld), közös használatú terület (pl. folyó)

- mezőgazdaság:

- - - kétnyomásos gazdálkodás helyett háromnyomásos gazdálkodás

- - - nyakhám helyett szügyhám

KÖZÉPKORI VÁRAK, KÖZÉPKORI FALVAK

Tk. 77-79. oldal

Falvak:

- önellátás jellemezte

- gyakori az éhezés és a járványok

- a jobbágyok sokáig földbe vájt kunyhóban laktak

Várak:

- jól védhetők támadás esetén, a falak vastagok voltak, a szobák sötétek és hidegek

- itt éltek a földesurak, gyakoriak a lakomák

A KÖZÉPKORI EGYHÁZ

Tk. 80-82. oldal

- az Európában élők a középkor folyamán fokozatosan felvették a kereszténységet

- egyházi szervezet:

- - - pápa székhelye Róma

- - - érsekek – püspökök (főpapok)

- - - plébánosok – falu papjai vallási és oktatási feladatot láttak el, ellátásukról a jobbágyok gondoskodtak (tized)

- - - szerzetesek zárt közösségekben, kolostorokban élnek (pl. bencések)

- a középkorban fontos volt a szentek tisztelete

- eretnekek az egyház tanításaival szembeforduló emberek

MŰVÉSZETI STÍLUSOK ÉS AZ OKTATÁS A KÖZÉPKORBAN

Tk. 83-85. oldal

- román stílus: tömör, vaskos fal, kicsi ablak, félköríves boltozat, védelmi szerepet is betöltött a templom, ilyen például a jáki templom

- gótikus stílus: karcsú, magas tornyok, vékony falak, színes üvegablakok, rózsaablak, csúcsívek, ilyen például a Notre Dame Párizsban

- oktatás: kevesen tudtak a korszakban írni-olvasni, az oktatás nyelve a latin volt, az iskolákat az egyház működteti, megalakultak az első egyetemek

ÉLET A KÖZÉPKORI VÁROSOKBAN

Tk. 86-90. oldal

- a fallal körülvett városok nagyon koszosak, zsúfoltak voltak

- városokban kézműves és kereskedő polgárok éltek

- kialakultak a céhek – azonos foglalkozást űző iparosok érdekeik védelmében egységbe tömörültek

- a városok különböző jogokat kaptak a királytól: vásárokat tarthattak, a polgárok a város életét irányító bírákat választhattak

JÁRVÁNYOK A KÖZÉPKORBAN

Tk. 87. oldal

- a középkori városokban nem volt szennyvízcsatorna és vízvezeték, emiatt is gyakoriak voltak a járványok

- az egyik legpusztítóbb járvány volt a pestis

HUMANIZMUS ÉS RENESZÁNSZ

Tk. 91-93. oldal

- egyre több egyetem létesült, egyre többen tanultak meg írni-olvasni, egyre több könyvre lett szükség, kialakult a könyvnyomtatás (Gutenberg)

- a kor embere rájött, hogy teljes életet kell élni, kialakult a humanizmus

- reneszánsz stílus: kupolák, szökőkutak, oszlopsorok, hatalmas paloták épültek, példa az ókori görög és római művészet, művészek: Leonardo da Vinci, Michelangelo

AZ ISZLÁM

Tk. 94-95. oldal

Az iszlám vallás:

- az Arab-félszigeten (Mekkában) született meg, a vallás alapítója Mohamed (622-ben el kell menekülnie Mekkából, ez az év a mohamedánok időszámításának kezdete)

- tanításai: egyetlen isten van, Allah, fontos a Kába-kő tisztelete, a napi ima, a hitetlenek elleni harc

- szent könyve a Korán

Mohamed halála után utódai hatalmas területet hódítottak meg.

EURÓPA A KÖZÉPKORBAN

Tk. 96. oldal

- Nagy Károly halála után darabjaira esett szét birodalma, létrejött a Francia királyság és a Német-római császárság

- a vikingek Nyugat-Európában folyamatosan fosztogattak, elfoglaltak angol területeket

- X-XI. században Európában új országok jöttek létre, amelyek felvették a keresztény hitet (például Magyarország)

- létrejött az egyházszakadás, megromlik a kapcsolat Bizánc és Róma között

- háború tört ki a német császár és a pápa között a főpapok kinevezés miatt

LOVAGI ÉLETMÓD

Tk. 97-100. oldal

- a terjeszkedő Arab birodalom elfoglalta a Szentföldet, ezért a pápa meghirdette a keresztes hadjáratot

- sok lovag (nehézpáncélos lovas katona) indult a Szentföldre harcolni, céljuk a zsákmányszerzés, de nem sikerült a tartós hódítás

- a lovagok nemcsak a háborúkban harcoltak egymás ellen, hanem lovagi tornákon is

HÁBORÚK A KÖZÉPKORBAN

Fm. 140. oldal

Nagy háborúk a középkorban:

- keresztes háborúk

- harc a pápa és a császár között, amely a pápák győzelmével végződött

- százéves háború az angolok és a franciák között (az angolok elveszítik a legtöbb területüket Franciaországban)

- a törökök elfoglalták a Balkán-félszigetet és Bizáncot

TÖRTÉNETEK A MAGYAROK EREDETÉRŐL

Tk. 104-105. oldal

- eredetmondánk – Csodaszarvas monda, eszerint a hunok és a magyarok rokonok

- nyelvtudomány nem fogadja el a hun – magyar rokonságot, magyar nyelv a finnugor nyelvekkel rokon

MAGYAROK ÉLETMÓDJA, TÁRSADALMA

Tk. 106-110. oldal

- őseink legeltető állattartással (szarvasmarha, ló, juh) és földműveléssel foglalkoztak (félnomád állattartás), lakóhelyük veremház, jurta

- a társadalom egységei: törzs – nemzetség – nagycsalád

- az őshaza az Uráltól keletre lehetett, szállásterületeink Levédia és Etelköz voltak

- Etelközben volt a vérszerződés, Álmost választották fejedelemmé

HONFOGLALÁS

Tk.111-113. oldal

- a magyarokat könnyűlovas harcmodor jellemezte, fő fegyverük az íj, nyíl, kopja, kard volt

- a IX. század végén a magyarok elhagyták etelközi szállásukat és elfoglalták a Kárpát-medence területét

- Álmos halála után Árpád lett a fejedelem

- székelyek: nem lehet pontosan ismerni az eredetüket, talán kabarok vagy hunok, Erdélyben élnek

A POGÁNY MAGYAROK HITVILÁGA

Tk. 114. oldal

- hittek a túlvilági életben (lovas temetkezés)

- hitük szerint a táltos tudott feljutni a világfa tetejére és kapcsolatba lépni a szellemekkel, istenekkel

- nagy tiszteletben tartottak bizonyos állatokat (szarvas)

HARCOK A X. SZÁZADBAN

Tk. 115-116. oldal, 132. oldal

Pozsonyi csata:

- 907-ben a Keleti Frank király megtámadta az országot, de Pozsonynál a magyarok megállították és győzelmet arattak

- ebben az évben (talán a csatában) halt meg Árpád

Kalandozás:

- a X. század első felében Hispániától Bizáncig fosztogattak a magyarok (kalandozás)

- cél a zsákmányszerzés és az ellenség megfélemlítése volt, néha külföldi uralkodók hívására keltek útra

- eleinte sikereket értünk el a hadicsel miatt, később azonban ezt kiismerték és összefogtak a magyarok ellen, így Augsburgnál vereséget szenvedtünk

GÉZA FEJEDELEM

Tk. 116. oldal

- Árpád dédunokája, magyar fejedelem

- békét kötött a környező államokkal, térítő papokat hívott az országba

- családjával együtt felvette a kereszténységet

I. ISTVÁN

Tk. 117-119. oldal

- Géza fejedelem halála után lett fejedelem, legyőzte rokonát, Koppányt

- 1000-ben királlyá koronázták

- elrendelte templomok építését, döntött a tizedről, a kötelező miséről, püspökséget szervezett, Esztergom érsekség lett

- az ország területét vármegyékre osztotta, amelyek élén az ispán állt, törvényeket hozott

- a trónt rokonára, Péterre hagyta

TRÓNVISZÁLYOK

Tk. 119-120. oldal

- Péter uralma ellen fellázadtak a magyarok, Aba Sámuelt választották királynak, de Péter a német császár segítségével visszafoglalta a trónt

- Pétert másodszor is megfosztották a tróntól, I. András lett az új király

- a trónutódlás miatt András és testvére Béla között megromlott a kapcsolat, a trónviszályok tovább folytatódtak

CSATÁK A XI. SZÁZADBAN

Tk. 132-134. oldal

Nyugati támadások:

- a német császárok több alkalommal megtámadták az országot

- 1051-ben András és Béla a felperzselt föld taktikáját alkalmazva kiéheztette az ellenséget, akik a Vértesnél megadták magukat

- 1052-ben Pozsonynál Zotmund tönkretette a német hajókat

Keleti támadások:

- több alkalommal érte keletről is támadás az országot (besenyők, úzok, kunok)

- Salamon király Géza és László hercegekkel Kerlésnél legyőzte a betörő ellenséget

I. SZENT LÁSZLÓ

Tk. 121-122. oldal

- szigorú törvényeket hozott a tolvajok ellen, megtiltotta a kóborlást

- uralkodása alatt avatták szentté I. Istvánt és Imre herceget

- megszerezte Horvátországot

KÖNYVES KÁLMÁN

Tk. 123. oldal

- enyhített I. László szigorú törvényein, elrendelte a határon a vám fizetését

- művelt király, tudott írni, olvasni

- elfoglalta Dalmáciát, legyőzte a trónra törő Álmos herceget

III. BÉLA

Tk. 123-124. oldal

- uralma a középkori magyar állam egyik fénykora volt

- megszervezte a kancelláriát

- uralkodása alatt avatták szentté I. Lászlót

II. ANDRÁS

Tk. 124-125. oldal

- meggyengült a királyi hatalom, összeesküvők királynét meggyilkolták

- hatalmas birtokadományozásba kezdett, nagy területeket adományozott el

- 1222-ben kiadta az Aranybullát, ami tartalmazta a nemesi adómentességet és az ellenállási záradékot is

IV. BÉLA ÉS A TATÁRJÁRÁS

Tk. 125-126. oldal

- tatárokról Julianus barát hozott hírt

- IV. Béla király nem tudott eredményesen védekezni:

- - - a nemesek nem támogatták a birtokvisszavételek miatt

- - - a kunok nem támogatták, mert a kunok vezetőjét a magyar urak megölték

- 1241-ben a muhi csatában a magyar csapatokat bekerítették a tatárok, a tatárok az egész országot elfoglalták

AZ UTOLSÓ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK

Tk. 127. oldal

- 1242-ben a tatárok kivonultak az országból, IV. Béla visszahívta a kunokat, földeket adományozott a nemeseknek, akik birtokaikon kővárakat építettek

- IV. Béla halála után megerősödtek a főurak, meggyengült a királyi hatalom, 1301-ben meghalt III. András, az utolsó Árpád-házi király

ÁRPÁD-KORI SZENTEK

Tk. 128-131. oldal

- a keresztény hitért meghaltak a vértanúk, ilyen pl. Szent Gellért püspök

- Árpád-házi szentek például I. István, I. László, Imre herceg, Margit, Erzsébet, Szent Piroska, Szent Kinga

- boldoggá avatták például I. István feleségét Gizellát, IV. Béla lányát, Jolánt is

MAGYARORSZÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI

Tk. 135-136. oldal

- Szent Korona: két részből áll (latin és görög korona), eredete bizonytalan, valószínűleg nem I. István koronája volt

- palást

- jogar

- országalma

- kard


6. OSZTÁLY

I. KÁROLY

Tk. 8-10. oldal

1301 Árpád-ház kihalása, trónviszályokból I. Károly kerül ki győztesen, uralkodása alatt:

- legyőzi a kiskirályokat, bandériumokat szervez

- aranyforintot veret, fejleszti a bányászatot

- új adókat vezet be: kapuadó, harmincadvám

- jó kapcsolatot épít ki a környező országokkal 1335 – visegrádi királytalálkozó

NAGY LAJOS

Tk. 11-13. oldal

- magyar és lengyel király

- sokat háborúzik Itáliában

- 1351-es törvényei:

 a, ősiség: nemes nem adhatja el a földjét, csak rokonaira hagyhatja

 b, kilenced: adó, a nemesek a jobbágyoktól a termés kilencedik tizedét kapják meg

 c, a jobbágyok ügyeiben a földesúr ítélkezik

ZSIGMOND

Tk. 13-15. oldal

- magyar és cseh király, német-római császár

- Nagy Lajos leányának férje, uralkodása elején meg kell küzdenie más trónkövetelőkkel és a bárókkal

- harcol a törökkel, a vesztes csata után megkezdődik a déli végvárrendszer megépítése

- megnő a városok száma, kialakulnak a mezővárosok

HUNYADI JÁNOS

Tk. 16-17. oldal

- erdélyi vajda, eredményesen harcol a török ellen: 1443-44 hosszú hadjárat

- 1444 Várnai csata – a törökök győznek

- a király kiskorú, Hunyadi Jánost kormányzóvá választják

- Konstantinápoly elfoglalása után a törökök Magyarország ellen fordulnak

NÁNDORFEHÉRVÁR

Tk. 17-19. oldal

- ország egyik legjelentősebb végvára Nándorfehérvár, ezt támadja meg a török 1456-ban

- sikerül megvédeni a várat, a csata után azonban Hunyadi János meghal

MÁTYÁS

Tk. 20-23. oldal

V. László halála után Mátyást választják királlyá

- megerősíti a déli végvárrendszert, híres hadvezére Kinizsi Pál

- zsoldossereget szervez – fekete sereg, harcol a törökök, a csehek ellen, meg akarja szerezni a császári címet, elfoglalja Bécset is

- új adókat vezet be: füstadó, rendkívüli hadiadó

A RENESZÁNSZ MAGYARORSZÁGON

Tk. 23-25. oldal

- Mátyás uralkodása alatt elterjed hazánkban a reneszánsz kultúra (Visegrád, Buda átépítése)

- corvinák: Mátyás híres könyvtára

AZ EURÓPÁN KÍVÜLI VILÁG

I. Ázsia:

a, India:

- fontos a kereskedelem (fűszerek, szövetek), a termékek eljutnak Európába is

b, Kína:

- iránytű segítségével eljutnak Afrikába is, híres a kínai selyem és porcelán

II. Afrika:

- arab kereskedők segítségével jutnak el Európába Afrika kincsei (elefántcsont)

- portugálok Afrika területén kereskedőtelepeket hoznak létre

III. Amerika:

- Amerika őslakói az indiánok

- a legjelentősebb indián kultúrák: maja, azték, inka

- felfedezésének ideje: XV-XVI. század

IV. Ausztrália

- lakói gyűjtögető, vadászó életmódot folytatnak

- felfedezésének ideje: XVII-XVIII. század

A FÖLFRAJZI FELFEDEZÉSEK

Tk. 30-31. oldal

Törökök elzárják a keletre vezető utakat, hatalmas vámokat vetnek ki, új utakat kell találni:

- Vasco da Gama: Afrika megkerülésével jut el Indiába

- Kolumbusz Kristóf: nyugatra indul, 1492-ben felfedezi Amerikát, azt hiszi, Indiában van

- Magellán: legénysége körbehajózza a Földet, bebizonyítva, hogy a Föld gömbölyű

A FÖLFEDEZÉSEK HATÁSA

Tk. 32-34. oldal

- Amerikát ellepik a kincsvadászok, kifosztják az indián törzseket

- létrejönnek a gyarmatok

- Európában új növények jelentek meg: burgonya, kukorica, paprika, bab, paradicsom

- kialakul a rabszolga-kereskedelem

- Amerikában nagy ültetvények jönnek létre pl.: cukornád, kávé, gyapot

A KORAI KAPITALIZMUS

Tk. 35-37. oldal

- új kereskedelmi útvonalak jönnek létre, kialakul a világkereskedelem

- létrejönnek az első bankok és a manufaktúrák, itt bérmunkások dolgoznak

- kialakul a kapitalizmus, nagy szerep jut a befektethető pénznek, a tőkének

- a középkort felváltó történelmi korszak az újkor, kezdete 1492

VALLÁSI MEGÚJULÁS - A REFORMÁCIÓ

Tk. 38-40. oldal

- a korszakban az egyház vezetői fényűző, pazarló, erkölcstelen életet élnek, van olyan pápa, amelyiknek több gyermeke is van

- 1517 Luther fellépése: harc a búcsúcédulák ellen, fontos a Biblia tanulmányozása és a hit, nem kell gyónás, nincs szükség a szentekre, Luther követői az evangélikusok

- Kálvin János: eleve elrendelés, fontos a munka, a takarékos élet, az egyház élére egyházi és világi emberekből álló tanács került, Kálvin követői a reformátusok

ELLENREFORMÁCIÓ-KATOLIKUS MEGÚJULÁS

Tk. 41-42. oldal

- protestáns tanítások terjedése miatt a pápa zsinatot hív össze, kezdetét veszi a katolikus megújulás, az ellenreformáció

- új szerzetesrendek jönnek létre (pl. jezsuiták)

- kialakul a barokk stílus: hatalmas méretek, túldíszítettség jellemzi

- protestánsok és a katolikusok között többször is fegyveres összeütközés bontakozik ki

EURÓPAI ORSZÁGOK A XV-XVIII. SZÁZADBAN

Portugália:

- hatalmas területeket foglal el, de iparát nem fejleszti

- peremországgá válik

Spanyolország:

- a XV. századra egyesítik az országot

- V. Károly uralkodása alatt hatalmas területeket gyarmatosít, beáramló kincseket nem fektetik be

- Habsburgok uralják, majd a spanyol örökösödési háború után a francia Bourbonok foglalták el a trónt

Franciaország:

- folyamatos harc a Habsburgokkal

- XIV. Lajos az egyik legjelentősebb francia király, új palotát építtet (Versailles), erős hadsereget szervez, támogatja az ipar fejlődését

Hollandia:

- spanyol fennhatóság alatt áll Németalföld, a nagy adók miatt felkelés tör ki, önálló állammá válik

- kereskedelemből és az iparból meggazdagodnak, háborút vívnak az angolok és a franciák ellen is

Német-római Császárság:

- Habsburg család szerzi meg a császári trónt

- sokan meghalnak a német parasztháborúban és a harminc éves háborúban

- szerepe folyamatosan gyengül, a XVII. századra már csak formálisan létezik

Oroszország:

- az országból kiűzik a tatárokat, Moszkva lesz a központ

- jelentős uralkodója I. Péter cár célja, hogy országa felzárkózzon Európához: korszerűsíti a hadsereget, külföldieket hív az országba, új fővárost építtet (Szentpétervár)

Anglia

- anglikán egyház létrejötte VIII. Henrik uralkodása idején

- Erzsébet uralkodása idején Anglia lesz a tengerek ura

- létrejön Nagy Britannia (Skócia, Wales, Írország, Anglia)

- alkotmányos királyság lesz

AZ ÚJ VILÁGKÉP KIALAKULÁSA

Tk. 47-48. oldal

- fejlődik a csillagászat, a térképészet, kitágul a világ

- Kopernikusz szerint nem a Föld, hanem a Nap a világegyetem központja, ezt támasztják alá Galilei megfigyelései is

- az egyház inkvizícióval fenyegeti a nekik nem tetsző tanítások terjesztését

A FELVILÁGOSODÁS

Tk. 49-51. oldal

- XVIII. századra megnő a polgárság száma, kialakul az igény, hogy beleszólhassanak a döntésekbe is

- kibontakozik a felvilágosodás, a polgárság megerősödését segítő szellemi mozgalom, amelynek célja az eddigi tanítások megkérdőjelezése, kritikája volt

- legjelentősebb felvilágosult gondolkodók: Locke, Rousseau, legjelentősebb mű a Francia Enciklopédia

- fontos gondolatok:
a, szét kell választani a törvényhozást, a végrehajtói hatalmat és a bíráskodást

b, minden embernek joga van az élethez, szabadsághoz, minden ember egyenlő

c, a király hatalma a néptől ered, ha nem végzi jól feladatát le is lehet váltani

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGALAKULÁSA

Tk. 52. oldal

- a mai USA területén 13 angol gyarmat szerveződik, az angolok a gyarmatokon élőktől hatalmas adókat szednek

- a gyarmatok összefognak, kitör a függetlenségi háború, cél elszakadni Angliától

- 1776-ban elfogadják a Függetlenségi Nyilatkozatot

- angolok több csatában vereséget szenvednek, létrejött az Amerikai Egyesült Államok

A KÖZÉPKORI MAGYAR ÁLLAM VÁLSÁGA

Tk. 56-58. oldal

- Mátyás halála után meggyengül a királyi hatalom, lecsökken a királyi bevétel, nem jut pénz a végvárak korszerűsítésére

- II. Ulászló uralkodása idején hatalmas parasztfelkelés tör ki

- II. Ulászlót fia, II. Lajos követi a trónon

- törökök I. Szulejmán vezetésével 1521-ben elfoglalják Nándorfehérvárt

- 1526-ban a török és a magyar sereg Mohácsnál csap össze, a törökök nyernek, a magyar király a csatában életét veszti

A HÁROM RÉSZRE SZAKADT ORSZÁG ÉLETE

Tk. 59., 88-92. oldal

- a mohácsi csata után Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János is magyar király lesz, Ferdinándot a főnemesek és a német császár, Jánost a törökök és a köznemesek támogatják

- János halála után törökök 1541-ben elfoglalják Budát, az ország három részre szakad:

1. Királyi Magyarország:

- Magyarország ügyeit a Habsburg uralkodó Bécsből intézi, de fontos szerepe van a pozsonyi országgyűlésnek is (adó)

2. Hódoltság:

- törökök a hódoltság területét részekre osztják, megszervezik az adóztatást

- megnő a mezővárosok száma, fontos a kereskedés pl. szarvasmarha árusítás

- sok mecset, minaret, fürdő épül

3. Erdélyi fejedelemség:

- György barát segítségével megszerveződik a fejedelemség

- belügyekben önálló, de a törököknek adót fizet

VÉGVÁRAK SZEREPE

Tk. 59-63. oldal

- törökök ellen újabb és újabb várak épülnek, a várakban vitézek harcolnak, céljuk az ellenség feltartóztatása, portyázók elkergetése

- várak és várvédők:

1532 Kőszeg Jurisics Miklós

1552 Eger Dobó István

1566 Szigetvár Zrínyi Miklós

- legjelentősebb végvári harc az egri diadal, énekmondók pl. Tinódi Lantos Sebestyén meg is énekeli a hőstetteket

REFORMÁCIÓ ÉS ELLENREFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGON

Tk. 42-46. oldal

- XVI. században hazánkban is megjelenik a reformáció, sokan áttérnek a protestáns hitre

- lefordítják magyar nyelvre a Bibliát – Károli Gáspár Vizsolyban, protestáns iskolák szerveződnek

- megjelenik hazánkban is a katolikus megújulás – legnagyobb alakja Pázmány Péter, megalapítja a nagyszombati egyetemet, támogatja a jezsuitákat

- 1568 Tordai országgyűlés: katolikus, evangélikus, református és unitárius vallás szabad gyakorlatának engedélyezése

BOCSKAI ÉS BETHLEN ERDÉLY ÉLÉN

Tk. 64-68. oldal

- Báthori István erdélyi fejedelem és lengyel király uralma idején megszilárdul a fejedelemség

- török elleni harc sok pénzbe kerül, ezért hűtlenségi pert indítanak Bocskai István ellen is, aki a hajdúk segítségével több győzelmet arat a császár fölött, megválasztják Erdélyi fejedelemnek, 1606 bécsi béke Bocskai és a császár békét köt, Erdély önálló maradhat

- Erdély aranykora Bethlen Gábor uralkodása: fejleszti a bányászatot, kereskedelmet, hadsereget, iskolákat alapít, Gyulafehérváron fejedelmi udvart hoz létre, eredményesen harcol a császár ellen

- XVII. század közepétől Erdély meggyengül, vége az aranykornak

ZRÍNYI MIKLÓS ÉS THÖKÖLY IMRE

Tk. 68-69. oldal

- Zrínyi Miklós tehetséges hadvezér, felveszi a harcot a törökökkel szemben, terve az önálló magyar hadsereg felállítása nem sikerül,

- törökök Szentgotthárdnál vereséget szenvednek, de a Habsburgok Vasvárnál megalázó békét kötnek, emiatt nagy az elégedetlenség

- Thököly áll az elégedetlenkedők élére, harcol a Habsburgok ellen, a kurucokkal elfoglalja Észak-kelet Magyarországot

TÖRÖK KIŰZÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

Tk. 69-70. oldal

- 1683 török kudarc Bécsnél

- 1686 Buda felszabadulása a török uralom alól, hódoltság nagy részéről is kiűzik a törököket

- I. Lipóttal szemben nagy az elégedetlenség, a hódoltságot zsákmányként kezeli

RÁKÓCZI SZABADSÁGHARC

Tk. 73-79. oldal

- II. Rákóczi Ferenc vezetésével 1703-ban kitört a szabadságharc

- erdélyi fejedelemmé, majd Magyarország vezérlő fejedelmévé választották

- hadsereget szervezett a Habsburgok ellen, tehetséges embere Vak Bottyán – meghódítja a Dunántúlt

- szabadságharc tetőpontja az 1707-es Ónodi országgyűlés – megfosztják a Habsburgokat a tróntól, nemeseknek is kell adót fizetni

- egyre jobban érvényesül Habsburg erőfölény, nemesek nem akarják, hogy a jobbágyok harcoljanak, ország békét akar

- 1711 fegyverletétel és békekötés, Rákóczi nem fogadj el a békét, önkéntes száműzetésbe vonul

ÉLET A XVIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

Tk. 94-98. oldal

- A XVIII. század elejére az ország több területe lakatlan, be kellett népesíteni, Magyarország soknemzetiségű országgá válik:

a, belső vándorlás – magyarok

b, spontán bevándorlás – szerbek, szlovákok és románok

c, szervezett betelepítés –németek, horvátok

- gazdaság:

a, mezőgazdaság: elterjed a burgonya, dohány, kukorica

b, ipar: céhek maradnak, manufaktúrák alig jönnek létre, bányászat fejlődik

- kultúra: a városokban is barokk stílusú épületek jönnek létre, egyre több iskola létesül, fejlődésnek indul az egészségügy

MÁRIA TERÉZIA

Tk. 80-83. oldal

- III. Károly uralkodása idején az országgyűlés elfogadja a nőági örökösödést, így léphet Mária Terézia trónra

- rendeletei:

a, úrbéri rendelet

b, oktatási rendelet

c, egészségügyi rendelet

d, kettős vámrendszer

II. JÓZSEF

- kalapos király, nem koronáztatja meg magát

- rendeletekkel kormányoz:

a, nyelvrendelet – német nyelv lett a hivatalos

b, jobbágyrendelet

c, türelmi rendelet – vallásszabadság

d, célja a nemesség megadóztatása

e, szerzetesrendek feloszlatása

- katonai kudarcok – halálos ágyán több rendeletét visszavonja

MAGYAR NEMESEK-FŐÚRI KASTÉLYOK

Tk. 83-84. oldal

Nemesség:

- főnemesek (hercegek, grófok, bárók) hatalmas palotákban élnek, támogatják a kultúrát

- köznemesek: kevesebb birtokuk van, sokan a magyar nemesi testőrség tagjai

- kisnemesek: hasonló körülmények között élnek, mint a jobbágyok

A VÁLTOZÁSOK ELŐFELTÉTELEI, MEZŐGAZDASÁG FORRADALMA

Tk. 100-101. oldal

- Nyugat- Európában a világgazdaság központja, a gyarmatosítás miatt hatalmas vagyon halmozódik fel

- kialakult a szabad versenyes kapitalizmus: kötöttségek nélkül lehetett termelni

- egyre több bank, gyár létesül

- fejlődésnek indult a mezőgazdaság: elterjedt az istállózó állattartás, a gépesítés, a háromnyomásos földművelést a vetésforgó váltja fel

AZ IPARI FORRADALOM

Tk. 102-104. oldal

A XVIII. századi Angliában az iparban is forradalomszerű változások zajlottak le (ipari forradalom).

Találmányok:

- szövő- és fonógépek

- gőzgép: Watt

- gőzhajó: Fulton

- gőzmozdony: Stephenson

- távíró: Morse

- szénszálas izzó: Edison

VÁLTOZÁSOK A TÁRSADALOMBAN ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Tk. 104-108. oldal

Az ipari forradalom hatására az ipar a vezető gazdasági ág, új városok születnek, növekedésnek indul a lakosságszám, átalakul a társadalom.

a, ipar:

- tőkés

- értelmiség, iparos, kereskedő

- bérmunkás: rossz körülmények között dolgozik, szakszervezet alapít, fő fegyver a sztrájk, gyakori a gyermekmunka

b, mezőgazdaság:

- tőkés földbirtokos

- szabad parasztgazda, saját földje van

- bérmunkás

Fokozatosan fejlődik az egészségügyi ellátás, sikerül megfékezni a himlőt, a városokban megjelennek a csatornák, a közvilágítás.

A FRANCIA FORRADALOM KEZDETE

Tk. 109-111. oldal

- Franciaországot a Bourbon királyi család irányítja

- pénzügyi válság miatt XVI. Lajos új adókat akar bevezetni, ezért összehívja a rendi gyűlést, ők azonban alkotmányt követelnek

- Párizsban kitör a forradalom: a felkelők 1789. július 14-én elfoglalják a Bastille-t

- az események hatására király beleegyezik a feudális rend felszámolásába, kiadják az Emberi és polgári jogok nyilatkozatát, Franciaország alkotmányos királyság lesz

KÖZTÁRSASÁG FRANCIAORSZÁGBAN

Tk. 111-114. oldal

- a király nem nyugszik bele hatalma korlátozásába, hadat üzen a poroszoknak és az osztrákoknak

- kikiáltják Franciaországban a köztársaságot

- XVI. Lajost kivégezik

- a hatalom előbb a gazdag polgárság, majd a szegények a Robespierre és Danton vezette jakobinusok kezébe kerül

- a jakobinusok felveszik a harcot a külső ellenséggel szemben, bevezetik az általános hadkötelezettséget, ármaximalizálást alkalmaznak, terrort vezetnek be, Robespierre kivégezteti az őt bíráló Dantont is

- sikerül kiszorítani az ellenséget az országból, az elégedetlenkedők megdöntik a jakobinusok uralmát

NAPÓLEON

Tk. 114-118. oldal

- a jakobinusok bukása után a hatalom a nagypolgárság kezébe kerül, akik a hadseregre támaszkodnak

- a hadsereg egyik tehetséges tábornoka Napóleon, magához ragadja az ország irányítását és 1804-ben császárrá koronázza magát

- kezd kibontakozni a tőkés gazdaság, bankok szerveződnek, megszületik a polgári törvénykönyv

- Napóleon sok csatát megnyer, de az Oroszország elleni támadás nem jár sikerrel, ezt követően serege meggyengül és Lipcsénél, majd Waterloonál is vereséget szenved, száműzik

- Franciaországba visszatérnek a Bourbonok, Európában létrejön a Szent Szövetség, célja az újabb forradalmak elleni összefogás

A REFORMKOR KEZDETE

Tk. 122. oldal

- a napóleoni háborúkban a nemesség meggazdagszik, de nem korszerűsíti birtokát, a háborúk után az uralkodó nem hívja össze az országgyűlést 1825-ig

- 1825-ben Széchenyi István gróf felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia létrehozására

- reformkor:1825/1830-tól 1848-ig terjedő korszak

- két ellentétes tábor jön létre reformokat akarók és a reform ellenesek, a két tábor vitái a megyegyűléseken és a Pozsonyban tartott országgyűlésen folynak

- rendi országgyűlés működése: megyegyűlés (követutasítás), alsótábla, felsőtábla, király, szentesítés

A REFORMKORI VITATÉMÁK

Tk. 124. oldal

- közteherviselés – mindenki adózzon

- örökváltság (önkéntes vagy kötelező) – jobbágy válthassa meg jobbágytelkét

- magyar nyelv ügye – 1844-re magyar lesz a hivatalos nyelv

SZÉCHENYI ISTVÁN

Tk. 122-123., 126-127. oldal

- reformpárti politikus, főnemes

- legismertebb könyve a Hitel

- célja: robotmunka és ősiség eltörlése, a mezőgazdaság és a közlekedés fejlesztése

- támogatja a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét, a Lánchíd építését, a Duna szabályozását, a gőzhajózást

WESSELÉNYI MIKLÓS

Tk. 129. oldal

- reformpárti politikus, főnemes, „árvízi hajós”

- legismertebb könyve a Balítéletekről

- küzd a jobbágyfelszabadításáért

- perbe fogják, elítélik, börtönbe kerül

- védői Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc

KÖLCSEY FERENC

Tk. 124-125. oldal

- reformpárti politikus, köznemes

- Himnusz írója

- küzd a magyar nyelv hivatalossá tételéért és a jobbágyfelszabadításért

DEÁK FERENC

Tk. 130. oldal

                                                                                                    
- reformpárti politikus, köznemes

- jogtudós, küzd Kossuth kiszabadításáért, a jobbágyfelszabadításért, a szabadságjogok biztosításáért

- a „haza bölcse”

KOSSUTH LAJOS

Tk. 125-126., 131. oldal

- reformpárti politikus, köznemes

- Pesti Hírlap szerkesztője

- fontosnak tartja az iparfejlődést, közteherviselést és a kötelező örökváltságot

- érdekegyesítést akar – nemest és a jobbágyot ne lehessen egymás ellen kijátszani

A REFORMKORI KULTÚRA

Tk. 125-126. oldal

- irodalom: Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, egyre több újság jelent meg magyarul

- megépül a Nemzeti Színház – magyarul adnak elő darabokat

- zenei életkimagasló egyéniségei Erkel és Liszt

A FORRADALOM KEZDETE

Tk. 132-137. oldal

- párizsi forradalom hírére az országgyűlés alkotmányt és felelős magyar kormány felállítását követeli

- az országgyűlés támogatására 1848 márc. 15.-én Pesten kitör a forradalom, a Fiatal Magyarország képviselői (Petőfi, Vasvári, Jókai) több ezer támogatóval együtt kinyomtatják követelésüket, a 12 pontot és a Nemzeti Dalt, kiszabadítják Táncsicsot, vér nélkül győzött a forradalom

- forradalom hatására király elfogadja az országgyűlési követeléseket (áprilisi törvények) és hozzájárul a Batthyány vezette magyar kormány felállításához

A FORRADALOM UTÁN

Tk. 132-140. oldal

- az első népképviseleti országgyűlés fő feladata a honvédelem megszervezése

- megvalósul a jobbágyfelszabadítás

- Bécsi udvar által támogatott nemzetiségek a magyarok ellen fordulnak

- Batthyány-kormány lemond, a végrehajtó hatalom a Kossuth vezette Országos Honvédelmi Bizottmány kezébe kerül

A SZABADSÁGHARC TÖRTÉNETE

Tk. 141-145. oldal

- magyar csapatok Pákozdnál megütköznek Jellasics horvát bán csapataival

- Jellasics a csata után Bécs felé menekül – a magyar csapatok a határig üldözik, a határon átlépve azonban vereséget szenvedünk

- V. Ferdinándot lemondatják a trónról, az új uralkodó Ferenc József lesz

- Windisch-Grätz vezette császári csapatok elfoglalják a fővárost, országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözik

- Görgei északra vonul és nekikezd a magyar csapatok kiképzésének, Bem vezetésével a magyar csapatok kiűzik Erdélyből a császári erőket

- Kápolnánál a magyarok vereséget szenvednek, Ferenc József által kiadott rendelet Magyarországot a Habsburg birodalom részeként kezeli

A TAVASZI HADJÁRAT

Tk. 145-148. oldal

- Görgey vezetése alatta magyarok egymás után többször megverik az osztrák csapatokat, akik elmenekültek az országból, sikerül visszafoglalni Budát is

- Debrecenben az országgyűlés 1849. április 14-én kimondja a Habsburg-ház trónfosztását, Kossuthot kormányzóvá választják

SZABADSÁGHARC BUKÁSA

Tk. 148-152. oldal

- bécsi udvar rájön, hogy egyedül nem sikerül leverni a magyar szabadságharcot, Ferenc József császár az orosz cártól I. Miklóstól kért és kapott segítséget

- a hatalmas túlerő miatt a magyar csapatok többször vereséget szenvednek

- 1849. augusztus 13-án Görgei vezetésével a magyar csapatok Világosnál leteszik a fegyvert a cári csapatok előtt

- Haynau a császártól teljhatalmat kapott, rémuralom: 1849. október 6-án Aradon kivégeztetett 13 honvédtábornokot, Pesten kivégezték Batthyány miniszterelnököt, sokakat ítéltek börtönbüntetésre, sokat menekültek külföldre

A SZABADSÁGHARC BUKÁSA UTÁN

Tk. 153-155. oldal

- Haynau távozása után Magyarországot a birodalom egy tartományaként kezelik, az ország területét feldarabolják, német lesz a hivatalos nyelv (Bach-rendszer)

- az ellenállás formái: nyílt Habsburg-ellenes harc, emigráció, csendes kivárás - passzív ellenállás (Deák Ferenc vezetésével)

A KIEGYEZÉS

Tk. 155-159. oldal

- előzménye: amnesztia, az1861-es országgyűlés – alkotmányterv visszautasítása

- okai: osztrákok katonai és pénzügyi, a magyarok gazdasági és nemzetiségi gondjai

- Deák megjelenteti a Húsvéti cikket – körvonalazódik a megegyezés

- kiegyezés 1867, létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia, egy két fővárosú, két országból álló állam

- dualista államban közös az uralkodó (Ferenc József osztrák császár 1848-tól, magyar király 1867-től), vannak közös ügyek: hadügy, külügy, pénzügy

- önálló minisztériumok is létrejönnek pl. belügy, mindkét országnak saját kormánya és országgyűlése van

7. OSZTÁLY

OLASZ EGYSÉG

Tk. 8-11. oldal

*      sok kisebb államból állt, 1848-ban nem sikerült egyesíteni

*      piemonti király megtámadta a Habsburgokat és a franciák segítségével nyert

*      Garibaldi Dél-Itáliát szabadította fel

*      osztrák-porosz háború után a Habsburgok lemondtak Velencéről

*      1870-ben olasz csapatok vonultak be Rómába

*      létrejött az olasz királyság

NÉMET EGYSÉG

Tk. 12. oldal

*      sok kisebb államból állt, 1848-ban nem sikerült egyesíteni

*      porosz uralkodó megtámadta a Habsburgokat, nyert - az ő vezetésével egyesül majd az ország

*      Bismarck porosz kancellár háborút provokált a franciákkal – poroszok nyertek

*      létrejött a német császárság

USA POLGÁRHÁBORÚ

Tk. 17.oldal

*      USA egyre nagyobb területeket foglalt el az indiánoktól

*      az északi területeken fejlett volt az ipar, farmergazdaságok működtek, nincsenek rabszolgák, míg délen a nagy ültetvényeket rabszolgák művelték meg

*      1861-ben a déli államok kiléptek az Unióból, kitört a polgárháború, amely 1865-ben az északiak győzelmével fejeződött be

GYARMATBIRODALMAK, BALKÁN

Tk. 13-15. oldal

I.               Afrika:  

*      A XIX. század második felében hatalmas lendületet vett a gyarmatosítás: angolok, franciák, németek, portugálok, belgák, olaszok gyarmatosítják

II.             Ázsia:

a, India :angol gyarmat, gyarmatosítók ellen felkelés tört ki, de az angolok leverik, Viktória angol királynő India császárnője lett

b, Kína: félgyarmattá vált

c, Japán: modernizáció az országban, elkerülte a gyarmatosítást

III.           Ausztrália

*      angolok fedezték fel a 18. században, eleinte fegyenctelepnek használták

IV.           Balkán

*      a Török Birodalom meggyengült, függetlenné vált Románia, Szerbia, Bulgária

*      a Balkán Európa lőporos hordója

 V.     Amerika: a kontinensen egyre inkább USA befolyása érvényesül

HATALMI ELLENTÉTEK, HATALMI SZÖVETSÉGEK

Tk. 15-16.oldal

*      főbb problémák:
a, fegyverkezési verseny
b, gyarmatok
c, Balkán

*      szövetségek jöttek létre:
a, hármas szövetség:Osztrák-Magyar Monarchia, Németország, Olaszország
b, antant: Nagy Britannia, Franciaország, Oroszország

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA A SZÁZADFORDULÓN

Tk. 18-20. oldal

*      fejlődött a nehézipar, nagy mennyiségben állítottak elő acélt  

*      megismerték az elektromosságot,az áram gépeket működtetett

*      hasznosították a kőolajat, üzemanyag készül a repülőhöz, autókhoz

*      fejlődött a természettudomány (kémia, biológia, fizika), megjelentek a műanyagok

*      feltalálók és találmányok:
Edison                               izzólámpa, fonográf                 
Benz                                  benzinmotoros autó                 
Wright fivérek                    repülőgép
Zeppelin                            léghajó
Remington                         írógép
Lumière testvérek             mozgófilm
Bell                                     telefon
Singer                                varrógép

POLITIKAI ESZMÉK

Tk. 21-26. oldal

*      liberalizmus (szabadságjogok, gyors fejlődés)

*      konzervativizmus (hagyományok, lassú változások)

*       munkásság rossz körülmények között élt, ezen akartak a különböző mozgalmak (szociáldemokraták, marxisták, anarchisták, keresztényszocialisták) változtatni.

*      egyre több ember kapott szavazati jogot, megkezdődött a küzdelem a nők választójogáért is

GAZDASÁG

Tk. 30-34. oldal

*      az 1867-ben megkötött kiegyezés után a gazdaság fejlődésnek indult, sok bank alakult

*      mezőgazdaságban egyre több gépet használtak (cséplő, vető)

*      vezető iparág az élelmiszeripar / malomipar, szeszipar, konzervipar/

*      gyors ütemben épült ki a vasúthálózat- fejlődött a vas-és acélgyártás, gépgyártás

*      kibontakozott hazánkban is az ipari forradalom

BUDAPEST

Tk. 35-38. oldal

*      ipari forradalom hazánkban is felgyorsította az urbanizációt, egyre többen éltek városban

*      egyesült Pest, Buda, Óbuda, létrejött Budapest

*      politikai, gazdasági, közlekedési központtá, nyüzsgő világvárossá vált

NEMZETISÉGEK A DUALISTA MAGYARORSZÁGON

Tk. 39-43. oldal

*      Magyarország soknemzetiségű ország a korszakban, de az asszimiláció hatására emelkedett a magyarok száma a népességen belül

*      1868 nemzetiségi törvény: a nemzetiségek (például németek, szerbek, románok, ruszinok) szabadon használhatták nyelvüket, de nem ismerték el a nemzetiségeket önálló nemzetként, nem kaptak területi önállóságot, így a nemzetiségek nem fogadták el

*      1868 horvát magyar kiegyezés: horvát kormány alakult a bán vezetésével, minisztériumok szerveződtek, Horvátország részleges önállóságot kapott

*      sor került a zsidó vallás egyenjogúsítására, nőtt a zsidók aránya a lakosságon belül

*      folyamatosan nőtt a romák létszáma is Magyarországon

MILLENNIUM, KULTÚRA ÉS MŰVÉSZET A SZÁZADFORDULÓN

Tk. 44-47. oldal

*      művészet: híres művészek a korszakban:
a, irodalom: Arany, Ady, Jókai, Mikszáth, Móricz
b, képzőművészet: Munkácsy, Csontváry, Szinyei, Benczúr
c, zene: Liszt

*      tudomány: tudományos társaságok alakulnak, fejlődtek a műszaki tudományok, az orvostudomány (Semmelweis)

*      híres feltalálók:
Puskás Tivadar – telefonközpont                 Kandó Kálmán – villanymozdony
Eötvös Lóránd – torziós inga                        Bánki Donát/Csonka János - porlasztó

*      megünnepelték a millenniumot 1896-ban – honfoglalás 1000 éves évfordulóját, megépült a Parlament, Halászbástya, Operaház, Hősök tere, a földalatti

OKTATÁS A DUALISTA MAGYARORSZÁGON

Tk. 48. oldal

*      1868 – Eötvös féle népoktatási törvény – csökken az analfabéták száma

*      fejlődött a középfokú oktatás is, a gimnázium végén érettségi vizsgát kellett letenni

*      új egyetemek épülnek (Műszaki Egyetem)

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KEZDETE

Tk. 52-55. oldal

*      I. világháború 1914-ben tört ki, ürügye: egy szerb diák megölte Ferenc Ferdinándot, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, a Monarchia ezért hadat üzent Szerbiának

*      háborúba belép Németország, Oroszország, Anglia és Franciaország is

*      villámháborús terv nem járt sikerrel, a legtöbb fronton állóháború alakult ki

A VILÁGHÁBORÚ MÁSODIK SZAKASZA

Tk. 56-60.oldal, 63.oldal

*      újabb és újabb országok léptek be a háborúba pl: Románia, Olaszország, USA, Bulgária stb.

*      Európai országok az 1. világháborúban:
a, antant: Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Románia, Oroszország
b, központi hatalmak: Bulgária, Törökország, Osztrák-Magyar Monarchia, Németország
c, semleges államok: Svájc, Hollandia, Spanyolország

*      a hadviselő felek új technikai eszközöket is bevetettek: repülőgép, tank, mérges gáz – sok emberéletet követelt a háború a hátországban is

*      antant USA belépése után megerősödött, 1918-ra a központi hatalmak vereséget szenvedtek

OROSZORSZÁG

Tk. 63-65. oldal

*      a több évig tartó háború miatt élelem és nyersanyaghiány lépett fel mindenhol, de Oroszországban volt legsúlyosabb a helyzet

*      háborúban hatalmas veszteségek érték az országot, uralkodó nem akart békét kötni

*      1917. február Pétervár: sztrájk kezdődött, szovjetek alakultak

*      cár lemondott, a hatalmat az Ideiglenes Forradalmi Kormány vette át – nem kötöttek békét

*      az Ideiglenes Kormány 1917 novemberében megbukott – hatalom a Lenin vezette bolsevikok kezébe került

*      bolsevikok békét kötöttek, kivégezték a cárt, diktatúrát vezettek be

MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

Tk. 60-62. oldal

*      Magyarország külügyekben volt nem önálló, ezért a központi hatalmak oldalán lépett be a világháborúba

*      frontok:
a, szerb/balkáni front
b, orosz front
c, olasz front
d, román front

*      1916-ban meghalt Ferenc József, az új király IV. Károly próbált békét kötni, de nem sikerült

*      1918-ra kimerült az ország, elveszítettük a háborút

MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Tk. 66-69. oldal

*      1918 őszére kiderült, hogy a Monarchia az első világháborúban vereséget szenvedett

*      Károlyi Mihály vezetésével megalakult a Magyar Nemzeti Tanács

*      1918. október 30-31. őszirózsás forradalom cél: kilépés a háborúból, Károlyi miniszterelnökké választása

*      IV. Károly lemondása után Magyarországon kikiáltották a köztársaságot

*      Magyarország területére az antanttal szövetséges cseh, román csapatok vonultak be

A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

Tk. 69-74. oldal

*      1919. március 20. újabb területi követelések (Vix-jegyzék), magyar kormány nem fogadta el, lemondott

*      a hatalom a szociáldemokraták és a kommunisták kezébe került, létrejött a Forradalmi Kormányzótanács

*      diktatúra kiépülése, államosítások, egyházak elleni fellépés, vörös terror

*      vér nélkül szerezték meg a hatalmat, de a hatalom megtartásához harcokat kellett vívniuk.

a, belső: sztrájkok és a tanácskormány elleni felkelések leverése

b, külső: északi hadjárat

*       a románok elleni támadás sikertelen, a tanácskormány 0919 augusztusára megbukott

HORTHY HATALOMRA KERÜLÉSE

Tk. 75-77. oldal

*      román csapatok elfoglalták Budapestet, később helyüket Horthy vezette Nemzeti Hadsereg vette át

*      megkezdődött a Tanácskormánnyal rokonszenvezők üldözése (fehérterror)

*      jobboldali koalíciós kormány jött létre

*      1920-ban Horthyt kormányzóvá választották

*      az államforma ismét alkotmányos királyság lett

EURÓPA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN

Tk. 78-81. oldal

*      1918-ban az első világháború az antant győzelmével fejeződött be (jelenkor kezdete)

*      vesztes országok a Párizs környéki palotákban írták alá a békeszerződéseket: minden vesztes országnak jóvátételt kellet fizetnie, korlátozták katonai erejüket és területeket csatoltak el tőlük

*      hatalmi átrendeződés zajlott le Európában a vesztes országok meggyengültek, felbomlottak, a győztesek megerősödtek

*      átrendeződött Európa térképe, új országok jöttek létre, birodalmak bomlottak fel, régi államok szerveződtek újjá

*      létrejött a Népszövetség: célja a béke megóvása volt

TRIANON

Tk. 82-86. oldal

*      a magyar küldöttség (Apponyi Albert, Teleki Pál) a béketárgyaláson nem, csupán a béke aláírásán vehetett részt

*      a delegáció a békét Magyarország 1920. június 4-én Trianonban írta alá

*      csak Sopronban engedélyeztek népszavazást

*      a békeszerződés értelmében:

a, jóvátételt kellett fizetnünk

b, korlátozták a hadsereg létszámát

c, az ország elvesztette területének több, mint 2/3-d részét, 3 millió magyar került határainkon túlra

SZOVJETUNIÓ

Tk. 90-97. oldal

*      1917-ben Oroszországban a Lenin vezette bolsevikok magukhoz ragadták a hatalmat, polgárháború tört ki, de a bolsevikok meg tudták tartani hatalmukat, 1922 megalakult a Szovjetunió

*      Lenin halála után a hatalom Sztálin kezébe került, aki személyi kultuszt épített ki, őt csak dicsérni lehetett

*      tervgazdálkodást vezettek be, a nehézipart fejlesztették, a mezőgazdaság tönkrement – éhezés

*      diktatórikus kormányzás, nem érvényesültek az emberi jogok, hatalmas besúgóréteg, kényszermunkatáborok szervezése, tisztogatások

DEMOKRÁCIA VAGY DIKTATÚRA

Tk. 98-99. oldal

*      Európa nagy részén parlamenti demokrácia volt a két világháború között

*      előretört a baloldal, kormányra kerültek a szociáldemokrata pártok – bevezették pl. a nyugdíjat

*      szavazati joghoz jutottak a nők is

*      Olaszországban hatalomra kerül a Mussolini vezette fasiszta párt, egyetlen párt működhetett, diktatúra épült ki

NAGY GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG

Tk. 99-100. oldal

*      1929 New Yorki tőzsde összeomlott, a részvények elértéktelenedtek

*      a válság az egész világra kiterjedt, a gazdasági válság politikai válságot is eredményezett

*      a válság oka a túltermelés, mivel sok volt az eladatlan áru, munkásokat bocsátottak el a gyárak, így még kevesebben tudtak vásárolni – egyre magasabb lett a munkanélküliek száma

*      USA-ban Roosevelt elnök programja a New Deal – közmunkákat szerveztek, adósságokat engedtek el, támogatást kapott, aki nem termelt, az állam beavatkozott a gazdaságba - 1933-ra sikerült megfékezni a válságot

NÉMETORSZÁG

Tk. 101-105. oldal

*      a húszas években demokratikus köztársaság, de  erősek voltak a szélsőséges pártok, gyakoriak a puccsok (sörpuccs)

*      a gazdasági válság Németországot is sújtotta, nem tudta fizetni a felvett kölcsöneit, a jóvátételt

*      a náci párt vezetője Hitler megszerezte a hatalmat, feloszlatta a pártokat, diktatúrát vezetett be, megkezdődött a zsidók, cigányok üldözése, koncentrációs táborok szerveződtek

*      Németország készült az új háborúra: a nehézipart és a hadiipart fejlesztették

ÚTBAN AZ ÚJ VILÁGHÁBORÚBA

Tk. 106-108. oldal

*      új háborús tömb szerveződött. Németország, Japán, Olaszország szövetséget kötött egymással

*      világháború főpróbája Spanyolországban zajlott le, a polgárháború után Hitler támogatását élvező Franco került hatalomra

*      folyamatos terjeszkedő politikát folytatott az új háborús tömb:
a, Olaszország elfoglalta Etiópiát és Albániát
b, Japán elfoglalta Kína egy részét (Mandzsúriát)
c, Németország elfoglalta Ausztriát és Csehországot

HORTHY-KORSZAK KEZDETE, A TELEKI-KORMÁNY

Tk. 112-115. oldal

*      az 1920 és 1944 közötti időszak a Horthy-korszak

*      Magyarország korlátozott parlamentáris-rendszer

*      célok a revízió, uralkodó eszme a keresztény-nemzeti gondolat

*      a nemzetgyűlés megszűntette a Habsburg-ház trónöröklési jogát

*      Teleki-kormány:

a, egyetemeken a zsidó vallású hallgatók számának maximalizálása

b, földreform

c, törvény a szélsőséges pártok ellen

d, fehérterror megfékezése

A BETHLEN-KORMÁNY

Tk. 115-117. oldal

*      nincs igazi demokrácia, gyakori a nyílt szavazás

*      létrehozta az Egységes Pártot, szűkítette a választójogot

*      megegyezés a szociáldemokrata párttal

*      gazdasági és pénzügyi nehézségek – Népszövetségi kölcsönt kaptunk, új magyar pénz a pengő lett

*      hazánkat felvették a Népszövetségbe, közeledtünk az olaszokhoz, célunk a revízió

MAGYARORSZÁG A HARMINCAS ÉVEKBEN

Tk. 117-122. oldal

*      világválság Magyarországra is kiterjedt

*      gazdasági válságból politikai válság lett, lemondott Bethlen István

*      Károlyi-kormány
a, budapesti tüntetés
b, biatorbágyi merénylet
c, statárium bevezetése

*      Gömbös-kormány
a, példa Mussolini vezette Olaszország
b, cél egypártrendszer bevezetése, békés revízió
c, 95 pontos Nemzeti Munkaterv

*      Gömbös halála után:
a, zsidótörvények bevezetése
b, nyilasok megjelenése, vezetőjük Szálasi bebörtönzése

c, fegyverkezési program

A GAZDASÁG HELYZETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Tk. 125-126. oldal

*      a  trianoni béke tönkretette az ország gazdaságát, elszabadult az infláció

*      Népszövetségtől kaptunk kölcsönt, létrejött az új pénz, a pengő

*      új iparágak indulnak fejlődésnek (műszeripar, vegyipar)

*      a fegyverkezési program fellendítette a hadiipart, a gépgyártást

*      fontos iparággá vált a konzervgyártás

TÁRSADALOM ÉS ÉLETMÓD A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Tk. 126-132. oldal

*      torlódó társadalom: a hagyományos agrár és a modern polgári társadalom együtt volt jelen

*      főbb társadalmi csoportok: arisztokrata, nagytőkés-nagypolgár, úri középosztály (birtokos nemesek, értelmiségiek) középpolgárság, kispolgárság, parasztság, munkásság, cselédség

*      nőtt az életszínvonal, javultak a munkakörülmények, csökkent a munkaidő

*      egyre többen laktak már a városokban

*      nagylett a különbség a falu és a város között (világítás, csatorna)

OKTATÁS ÉS KULTÚRA A HORTHY-KORSZAKBAN

Tk. 132-136. oldal

*      fejlődött az egészségügy, nőtt az átlagéletkor

*      új iskolák épültek, csökkent az analfabéták száma (Klebelsberg a miniszter)

*      cserkész- és leventemozgalmak segítették a nevelést

*      a legnagyobb tudósokat (Szent-Györgyi Albert) Nobel-díjjal jutalmazták

*      népzene előtérbe került (Kodály, Bartók)

*      írókat a társadalmi kérdések foglalkoztatták, híres újság a Nyugat

*      hódított a film, népszerű volt a színház

HATÁRAINKON TÚLI MAGYAROK

Tk. 123-124. oldal

*      az 1. világháború után több millió magyar került határainkon túlra.

*      megkezdődött a magyar iskolahálózat felszámolása, megszűntették a magyar nyelvű közép- és felsőfokú oktatást

*      korlátozták a magyarok választójogát

*      magyarellenes földreformot hajtottak végre

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ KEZDETE 1939-1940

Tk. 140-143. oldal

*      1939 nyarán Németország és Szovjetunió megnemtámadási szerződést kötött egymással

*      1939. szeptember 01. – Németország megtámadta Lengyelországot – kitört a második világháború

*      Anglia és Franciaország hadat üzent Németországnak, de nem küldött csapatokat Lengyelországba – furcsa háború

*      a német támadás után a szovjet csapatok is megtámadták a lengyeleket – Lengyelország elbukik

*      1939-40 telén Szovjetunió bekebelezte a balti államokat és megtámadta Finnországot

*      1940-ben Németország elfoglalta Dániát, Norvégiát, Belgiumot, Hollandiát, majd Franciaországot

*      a németek a Churchill vezette Angliát bombázásokkal akarták térdre kényszeríteni – nem sikerült

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 1941-1943

Tk. 144-149. oldal

*      1941-ben Németország elfoglalta Jugoszláviát, Görögországot, majd megtámadta a Szovjetuniót, eljutottak Moszkváig

*      japán megtámadta az USA-t (Pearl Harbor), japán fölény a Csendes Óceánon egészen a Midway-i csatáig, ettől fogva USA volt fölényben

*      harcok Afrikában: olasz és német csapatok Rommel vezetésével megtámadták Egyiptomot, de El-Alameinnél a Montgomery vezette angoloktól vereséget szenvedtek – németek az angolok és az USA erői közé szorultak

*      angol-amerikai csapatok szálltak partra Szicíliában

*      németek vereséget szenvedtek a szovjet csapatoktól Sztálingrádnál, majd Kurszknál

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGE 1944-45

Tk. 150-154. oldal

*      1944 nyarán szövetséges csapatok szálltak partra Normandiában

*      szövetséges csapatok egymás után szabadították fel a megszállt államokat

*      szövetségesek vezetői több alkalommal találkoztak a világháború alatt (Teherán, Jalta, Potsdam)

*      1945 tavaszára körbezárták Berlint, Hitler öngyilkos lett, a németek 1945. május 09-én letették a fegyvert

*      Németország legyőzése után a szövetségesek Japán ellen fordultak: USA 1945 augusztusában két atombombát dobott le Japánra – Japán kapitulált, véget ér a hat évig tartó második világháború

A HÁBORÚ BORZALMAI, A HADITECHNIKA FEJLŐDÉSE, AZ ELLENÁLLÁS FORMÁI

174-182. oldal

*      hátországban élők sokat szenvedtek a világháború idején pl. bombázások, éhezés, fosztogatások miatt

*      több megszállt országban kibontakozott az ellenállás- partizánmozgalmak

*      kezdetben német katonai – technikai fölény volt – de 1942/43-ra ez megváltozott, szövetségesek erősödtek meg – USA tartalékai (például kőolaj) kimeríthetetlennek voltak

*      újabb és egyre jobb, egyre pusztítóbb harci eszközök jelennek meg pl. radar, tankok, sorozatvetők, atombomba

MAGYARORSZÁG 1938-41 KÖZÖTT

Tk. 162-165. oldal

*      a revíziós politika „eredménye”, területnövekedés:

a, 1938 - első bécsi döntés: visszakaptuk a Felvidék egy részét
b, 1939 - bevonulás Kárpátaljára
c, 1940 - második bécsi döntés: visszakaptuk Erdély egy részét
d, 1941 - bevonulás a Délvidékre, Muraköz visszaszerzése

*      Teleki ki akart maradni a háborúból, de ez nem sikerül, öngyilkos lett

HAZÁNK BELÉPÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBA

Tk. 166-169. oldal

*      1941 nyarán Bárdossy miniszterelnöksége idején megtámadtuk a Szovjetuniót, majd hadat üzentünk Angliának és az USA-nak

*      német vereségek miatt próbáltunk közeledni az angolokhoz és az USA-hoz, Bárdossy helyett Kállay lett a miniszterelnök – hintapolitika

*      a Don-folyónál a magyar csapatok katasztrofális vereséget szenvedtek az oroszoktól

MAGYAROSZÁG 1944-45 KÖZÖTT

Tk. 169-173. oldal

*      a németek nem bíztak meg a magyar vezetésben – 1944. március 19-én megszállták hazánkat –Sztójai lett az új miniszterelnök, megkezdődött a zsidók üldözése, újabb csapatokat kellett a harctérre küldenünk

*      Horthy megpróbált kiugrani a háborúból, németek ezt nem hagyták, lemondatták Horthyt

*      hatalomra kerültek a Szálasi Ferenc vezette nyilasok

*      szovjet csapatok átlépték a magyar határt – gyors ütemben nyomultak előre a főváros, majd a Dunántúl felé, 1945 áprilisára felszabadult hazánk a német megszállás alól, de megkezdődött a szovjet megszállás

A HOLOKAUSZT

Tk. 155-161. oldal

*      holokauszt: zsidóság fizikai megsemmisítése a világháború idején

*      porajmos: roma holokauszt

*      nürnbergi faji törvények, magyarországi zsidótörvények biztosították a jogi keretet a jogfosztásokhoz

*      németek koncentrációs táborokat pl. Auschwitz hoztak létre, ahol szervezett emberirtás folyt pl. mérges gázzal, több millió embert gyilkoltak meg ezekben a táborokban

A II. VILÁGHÁBORÚT LEZÁRÓ BÉKE, AZ ENSZ LÉTREJÖTTE

Tk. 186-189. oldal

*      1945-ben létrejött az ENSZ

*      a második világháborút lezáró békét 1947-ben kötötték meg Párizsban

*      a béke nagy nyertese Szovjetunió lett: hatalmas területeket foglalt el

*      több országban is kitelepítések zajlottak

*      Európa világpolitikai szerepe csökkent

*      világ kétpólusúvá vált, két szuperhatalom jön létre: USA, SZU

A HIDEGHÁBORÚ

Tk. 189-197. oldal

*      a két világrend között feszült volt a viszony, háborúval fenyegetett, de mindkét fél kerülte a nyílt fegyveres összeütközést

*      két ellentétes világrend jött létre, Európa kettészakad, vasfüggöny osztotta ketté

*      Németország két részre szakadt : NDK, NSZK, Berlint egy fal osztotta  két részre

*      két katonai tömb jött létre: az USA vezette NATO és a Szovjetunió által vezetett Varsói Szerződés

*      fegyverkezési verseny zajlott a két tömb között

*      űrverseny: Szovjetunió juttatott először embert (Gagarin) a világűrbe, USA juttat először űrhajóst (Armstrong) a Holdra

HIDEGHÁBORÚS KONFLIKTUSOK

Tk. 197-200. oldal

*      a két szuperhatalom bár egymással nem csapott össze nyíltan, de szembekerültek egymással a különféle helyi konfliktusokba való beavatkozás során:

a, koreai háború, Korea kettészakadt

b, kelet-berlini felkelés, berlini fal felépítése

c, kubai rakétaválság

d, Szuezi válság

e, vietnámi háború

f, arab-izraeli konfliktusok

*      a kubai rakétaválságot követően enyhült a hidegháborús légkör

SZOVJET MINTÁJÚ DIKTATÚRÁK LÉTREJÖTTE

Tk. 201-202. oldal

*      Szovjetunió által vezetett keleti tömbben mindenhol csak a kommunista pártok működhettek, kommunista diktatúra alakult ki, hiánygazdaság a jellemző, államosítások zajlottak

*      pártállami rendszerek alakultak ki

*      Szovjetunió nem engedte, hogy a keleti tömb országai felvegyék a Marshall-segélyt

*      külön utat járt a Tito vezette Jugoszlávia, nem vetette alá magát Sztálin akaratának

A NYUGAT

Tk. 203-208. oldal

*      Nyugat-Európa gazdasági segítséget kapott USA-tól (Marshall-segély)

*      demokrácia és piacgazdaság alakult ki

*      nem volt áruhiány, jóléti államokká váltak, kialakult a fogyasztói társadalom

*      megkezdődött az integráció folyamata

*      diáklázadások: 1968-ban a világon több helyen zajlottak tüntetések (a leghíresebb a párizsi diáklázadás)

*      hódított a rock and roll, a beatzene, kialakult a hippimozgalom

MAGYARORSZÁG 1945-47 KÖZÖTT

Tk. 212-218. oldal

*      1944-ben létrejött az Ideiglenes Kormány, fegyverszünetet kért a szovjetektől, hazánk szovjet megszállás alá került

*      újjászerveződtek a pártok: kisgazda, kommunista, szociáldemokrata és parasztpárt volt a legjelentősebb

*       megtörtént a földosztás

*      fontos feladat volt az újjáépítés

*      komoly probléma az infláció, új pénz jött létre: a forint

*      1945-ös választáson a kisgazdapárt nyert, de szovjet nyomásra mégsem alakíthatott egyedül kormányt

*      Magyarország köztársaság lett: Tildy a köztársasági elnök, Nagy Ferenc a miniszterelnök

KOMMUNISTA ELŐRETÖRÉS

Tk. 218-222. oldal

*      megkezdődött a magyarországi németek kitelepítése, Csehszlovákiával Magyarország lakosságcsere-egyezményt kötött

*      létrejött a Baloldali Blokk, kommunista párt igyekezett meggyengíteni a pártokat – szalámitaktika

*      Nagy Ferencet távollétében lemondatták a miniszterelnöki pozícióról

*      1947-es választáson csalással a kommunista párt nyert

*      egyesült a kommunista és a szociáldemokrata párt, létrejött a Magyar Dolgozók Pártja, amelynek főtitkára és a miniszterelnök Rákosi Mátyás lett

*      kialakult az egypártrendszer, kialakult egy egypárti diktatúra Magyarországon

DEPORTÁLÁS, KITELEPÍTÉS, HATÁRON TÚLI MAGYAROK SORSA
Tk. 232-236. oldal

*      a trianoni békét követően több millió magyar került határainkon túlra, a második világháborút lezáró békében visszaállították a trianoni határokat, a határainkon túlra került magyarok helyzete korszakonként és országonként változó volt (előfordult deportálás, vagyonelkobzás, fizikai erőszak, tömeges kivégzés is)

*      deportálás előfordult a Rákosi-korszakban is Magyarországon, sokakat telepítettek ki otthonukból, szállítottak kényszerlakhelyükre (Hortobágy), emellett léteztek internáló- és munkatáborok is Magyarországon

RÁKOSI-KORSZAK

Tk. 223-230. oldal

*      kommunista pártot és az országot is Rákosi irányította, cél mindenben megfelelés Sztálinnak

*      pártállam kiépülése, megszűnt a független bíróság, koncepciós perek (Rajk-per)

*      megszervezték az ÁVH-t, internálótáborokat állítottak fel

*      átalakították a gazdaságot: államosítás, szövetkezesítés, tervgazdálkodás, nehézipar erőltetett fejlesztése - áruhiány

*      személyi kultusz, az emberek hétköznapjait is átitatta a politika

*      egyház elleni fellépés – Mindszentyt is bebörtönözték

REFORMTÓL A FORRADALOMIG

Tk. 230-231. oldal

*      Sztálin halála után Rákosi pozíciója meggyengült, Nagy Imre lett a miniszterelnök

*      új irány: amnesztia, fejlesztették a mezőgazdaságot, visszafogták a túlzott iparosítást

*      1955-re újra Rákosi erősödött meg, de egyre többen fordultak ellene
8. OSZTÁLY

A FORRADALOMTÓL AZ EZREDFORDULÓIG

1956. OKTÓBER 23.

Tk. 8-13. oldal

- 1955-re Nagy Imrének le kellett mondania, a párt élére Gerő Ernő került

- 1956 októberében Rajk Lászlót ünnepélyes keretek között újratemették

- egyetemisták tüntetést szerveztek, 16 pontban megfogalmazták a követeléseiket

- 1956. október 23-án kitört a forradalom: ledöntötték a tüntetők a Sztálin-szobrot, a zászlókból kivágták a Rákosi-címert, Nagy Imre lett újból a miniszterelnök, Gerő kérte a szovjetek beavatkozását, kibontakozott a fegyveres ellenállás

FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

Tk. 13-19. oldal

- bevezették a statáriumot, általános sztrájk kezdődött

- munkástanácsok, forradalmi bizottságok szerveződtek, a forradalmi hullám elérte a vidéket is

- október 25-én sortűz volt az Országháznál: ÁVH több mint száz fegyvertelen embert ölt meg, Gerő helyett a párt élére Kádár János került

- október 26-án Mosonmagyaróváron volt sortűz

- október 28-án Nagy Imre bejelentette a tűzszünetet, feloszlatták az ÁVH-t, tárgyalások kezdődtek a szovjetekkel

- újjászerveződtek a pártok, feloszlatták az MDP-t, létrejött az MSZMP

- Nagy bejelentette Magyarország függetlenségét

- 1956. november 4-én szovjet támadás indult hazánk ellen, leverték a szabadságharcot

- Nagy Imre a jugoszláv követségre  menekül, szovjet támogatással Kádár János került hatalomra

MEGTORLÁS

Tk. 20-22. oldal

- 1956. november 4-én indult meg a szovjet támadás, a túlerő ellenére több napig ellenálltak fegyveres csoportok

- hazánk szovjet megszállása után Kádár lett az ellenkormány vezetője, sokan menekültek külföldre, általánosak voltak a sztrájkok

- kemény diktatúra: Nagy Imrét és társait elrabolták, kivégezték, gyakoriak voltak a sortüzek, rögtönítélő bíróságokat hoztak létre, sokakat ítélnek halálra, börtönbüntetésre, megszervezték a munkásőrséget

- a forradalmat ellenforradalomnak nevezték el

A KÁDÁR-RENDSZER MEGSZILÁRDULÁSA

Tk. 23-25. oldal

- az ENSZ elítélte a szovjet intervenciót, 1963-ra az ENSZ teljes jogú tagja lett Magyarország, cserébe Kádár sok politikai okból elítéltet engedett ki a börtönből

- csak egy párt, az MSZMP működhetett, de nincs személyi kultusz

- az életszínvonal lassan, de folyamatosan emelkedett (gulyáskommunizmus)

- kialakult a puha diktatúra, a rendszer kiszámíthatóbbá vált (Aki nincs ellenünk, az velünk van.)

- csak látszólagosan működött a hatalommegosztás

- tovább folytatódott az állampolgárok megfigyelése

AZ ELLENŐRZÖTT TÁRSADALOM

TK. 25-29. oldal

- csak olyan szervezetek és egyesületek működhettek, amelyeket a párt hozott létre

- a választásokon csak a Hazafias Népfront jelöltje indulhatott

- az ifjúság számára különféle szervezetek jöttek létre: KISZ, úttörőmozgalom, kisdobosok

- javult az állam és egyház kapcsolata, de a korszakban is több egyházi személyt börtönöznek be

- a kultúrpolitikára jellemző a 3 T, a politikai elit dönthetett arról, hogy egy-egy művész melyik kategóriába kerül

GAZDASÁGI ÉLET A HATVANAS ÉVEKBEN

Tk. 30-38. oldal

- új lendületet vett a TSZ szervezés

- engedélyezték a háztáji gazdálkodást, emiatt nem volt élelmiszerhiány, de bizonyos termékekhez csak nehezen, hosszas várakozás után lehetett hozzájutni (például banán, farmernadrág, autó)

- folyamatosan nőtt a gépkocsik száma, új autópályák épültek, Budapesten újabb metróvonalakat adtak át, egyre több család rendelkezett telefonnal

- fontos szerepet kapott a vegyipar és a gépgyártás (mezőgazdasági gépek)

- 1968-ban gazdasági reformot vezettek be, próbálták átalakítani a gazdaságot, kialakul a második gazdaság – emberek egyre többet dolgoznak

- a szovjet vezetés nyomására az MSZMP leállította a reformokat

HÉTKÖZNAPOK A KÁDÁR-KORSZAKBAN

Tk. 38-40. oldal, 43-44. oldal

- egyre több lett a magánvállalkozó (maszek)

- ingyenes volt az egészségügy, az oktatás, nem volt munkanélküliség, lassan emelkedett az életszínvonal

- sokan költöztek be a városokba

- sok új ház épült, lakótelepek jöttek létre

- gépesítették a háztartásokat (mosógép, hűtőszekrény), egyre több lakásban jelent meg a televízió

- megélénkült a turizmus

- megváltozott a divat, megjelent hazánkban is a farmernadrág

MAGYARORSZÁG A HETVENES ÉS NYOLCVANAS ÉVEKBEN

Tk. 40-42. oldal

- a második gazdaság hatására nőtt az emberek életszínvonala, de romlott az egészségügyi állapotuk

- egyre több lett a válás, az öngyilkosság, csökkent a gyermekszületések száma

- a hazai ipar termékei egyre inkább eladhatatlanná váltak, az olajárrobbanás gazdasági válságot idézett elő, a behozott (importált) termékek ára jóval nagyobb mértékben nőtt, mint a kivitt (exportált) árucikkeké

- a kormányzat titokban a gazdaság fejlesztéséhez újabb és újabb külföldi (nyugati) hiteleket vett fel, ez az ország eladósodásához vezetett

- nagymértékben emelkedni kezdtek az árak

- az emberek életkörülményei folyamatosan romlottak, ami a rendszerrel szembeni elégedetlenséghez vezetett, megjelentek az első szamizdatok

ENYHÜLÉSI FOLYAMAT ÉS A KIS HIDEGHÁBORÚ

Tk. 45-46. oldal

- a kubai rakétaválság után Hruscsov pozíciója meggyengült, leváltották, utóda Brezsnyev lett

- 1968-ban Csehszlovákiában próbálkoznak a kommunista vezetők óvatos reformokkal (prágai tavasz), de Szovjetunió beavatkozott és csapatokat küldött oda

- a hetvenes évek közepén fegyverkorlátozási tárgyalások kezdődtek az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között

- 1975 az enyhülési folyamat csúcsa a helsinki értekezlet

- kis hidegháború: 1979-ben a szovjet csapatok bevonultak Afganisztánba, megromlott a két szuperhatalom viszonya

- Reagan vezette USA új fegyverkezési versenybe kezdett (csillagháborús terv)

- a Szovjetunió által vezetett tömb katonailag és gazdaságilag is lemaradt

- az új szovjet vezető, Gorbacsov gazdasági és politikai változásokba kezdett, de a reformok elkéstek

RENDSZERVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON

Tk. 47-51. oldal

- a Gorbacsov-féle reformok Magyarországon is éreztették hatásukat

- 1988 tavaszán felmentették Kádár Jánost pártfőtitkári tisztségéből, utóda Grósz Károly lett

- kettészakad az MSZMP, létrejön a reformereket tömörítő MSZP

- új pártok szerveződnek (MDF, FIDESZ, SZDSZ), a régiek újjászerveződnek (FKGP, KDNP)

- 1989-re többpártrendszer alakul ki Magyarországon, Nagy Imrét újratemették, megtörtént a határnyitás, megkezdődtek a kerekasztal tárgyalások

- 1989. október 23-án kikiáltották a köztársaságot

A KÉTPÓLUSÚ VILÁG MEGSZŰNÉSE

Tk. 51- 52. oldal

- a keleti tömb országai gazdaságilag egyre inkább lemaradtak a nyugattól, hatalmas hiteleket vettek fel

- 1989-ben Magyarország megnyitotta határait a keletnémet menekültek előtt, ledőlt a berlini fal, Romániában egy forradalom megbuktatja a kommunista vezetőt

- 1989 decemberében Máltán találkozott Bush elnök és Gorbacsov, aki bejelentette, hogy elismeri a közép- és kelet-európai országok teljes függetlenségét

- Lengyelországban, Csehszlovákiában, Bulgáriában és Magyarországon megvalósult a békés átmenet, 1990-ben demokratikus választásokat tartottak

- a kilencvenes évek elejére Szovjetunió kivonta csapatait a keleti tömb országaiból

- Németország 1990-ben egyesült, Csehszlovákia 1993-ra két részre szakadt

- Jugoszlávia felbomlott, 1991-ben kimondta függetlenségét Szlovénia és Horvátország, majd a többi tagállam, emiatt Szerbia háborút indított, aminek a NATO beavatkozás vetett véget

- 1991-ben felbomlott a Szovjetunió, visszanyerték függetlenségüket a balti államok, Ukrajna önálló lett, megszűnt a Varsói Szerződés és a KGST is

VÁLASZTÁSOK MAGYARORSZÁGON 1990-BEN

Tk. 53-54. oldal

- 1990 tavaszán tartott országgyűlési választásokat a Magyar Demokrata Fórum nyerte meg, koalíciós kormány  jött létre Magyar Demokrata Fórumból (MDF), a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártból (FKGP) és a Kereszténydemokrata Néppártból (KDNP)

- a miniszterelnök Antall József (MDF), a köztársasági elnök Göncz Árpád lett

- Az ellenzéket a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ), a Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz) és a Magyar Szocialista Párt (MSZP) alkotta.

- 1990 őszén tartották meg az önkormányzati választásokat, megszűnt a tanácsrendszer

A HARMADIK KÖZTÁRSASÁG

Tk. 55-60. oldal

- az Antall-kormány nem tudott úrrá lenni a gazdasági problémákon (infláció, munkanélküliség), 1990 őszén taxisok  zárták le az utakat a növekvő üzemanyagár miatt

- 1994-ben az MSZP-SZDSZ kormány alakult Horn Gyula vezetésével

- 1998-ban a FIDESZ-MDF-FKGP koalíciója alakított kormány, Orbán Viktor lett a miniszterelnök

- 2002-ben és 2006-ban az MSZP-SZDSZ koalíciója alakított kormány, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc majd Bajnai Gordon volt a miniszterelnök

- a 2010, 2014, 2018 és 2022-es választást a FIDESZ-KDNP koalíciója nyerte meg, 2010 óta Orbán Viktor a miniszterelnök

GAZDASÁGI  ÁTALAKULÁS

TK. 60-64. oldal

- a Kádár-rendszerben az emberek többsége állami vállalatoknál vagy a termelőszövetkezetekben dolgozott

- megkezdődött a privatizáció, a rendszerváltást követően a nagy állami vállalatok, a földterületek jelentős része áron alul magán (sokszor külföldi) kézbe került

- az egyházak a kommunista diktatúra idején kisajátított ingatlanok egy részét visszakapták (reprivatizáció)

- Magyarország a tervgazdálkodás helyett átállt a piacgazdaságra

- visszaesett az ipari és mezőgazdasági termelés, sokan váltak munkanélkülivé

- az olcsó munkaerő miatt külföldi cégek gyárakat, üzemeket telepítettek Magyarországra

TÁRSADALOM

Tk. 65-67. oldal

- a rendszerváltásnak voltak győztesei és vesztesei, voltak, akik meggazdagodtak, de sokan elszegényedtek

- sokan veszítették el a munkájukat, a nyelveket nem beszélő, szakképzetlen emberek nem találtak új munkát

- nőttek a jövedelemkülönbségek

- sokan külföldön vállaltak munkát, csökkent a gyermekvállalási kedv, így tovább folytatódott a népesség csökkenés

HAZÁNK KÜLPOLITIKÁJA

Tk. 67-68. oldal

- 1991-ben a szovjet hadsereg elhagyta Magyarországot

- Magyarországot 1999-ben felvették a NATO-ba, 2004-ben pedig az Európai Unióba

- a Magyar Honvédség rendszeresen vállal missziót nemzetközi békefenntartóként (pl. Afganisztánban)

- hazánk tagja a visegrádi négyeknek

- minden kormány fontos feladata, hogy a határon túl élő magyarok érdekeit is képviselje, akiknek helyzete térségenként változó

EGYÜTTÉLÉS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HATÁRON TÚLI MAGYAROK

Tk. 72-81. oldal

- 1920-as trianoni békediktátum óta a magyarság a Kárpát-medencében több országba szétszabdalva él őshonos kisebbségként

- sokan a világháború után az elcsatolt területekről Magyarországra menekültek

- a szomszédos államok célja a minél gyorsabb asszimiláció volt, helyzetük korszakonként és országonként változó volt

- 1938 és 1940 között több területet csatoltak vissza Magyarországhoz, de a második világháború után visszaállították a trianoni határokat

- a szomszédos országokban gyakran csak az anyanyelvi alsófokú oktatás biztosított, több helyen működnek a magyarok érdekeit képviselő pártok, kulturális egyesületek

- legnagyobb számban a határ menti térségben és Székelyföldön élnek, de sokan élnek szórványban is, náluk a leggyorsabb az asszimiláció

- egyre többen élnek nem szomszédos országokban, ők politikai vagy gazdasági okból vándoroltak ki

A MAGYARORSZÁGI NEMZETISÉGEK

Tk.82-89. oldal

- Magyarország a trianoni békét követően szinte teljesen homogén nemzetállammá vált

- jelenleg Magyarország lakosságának kb. 7%-a vallja magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak

- nemzetiségnek számít az a Magyarországon honos népcsoport, amely legalább száz éve az állam területén él, tagjai őrzik nyelvüket, hagyományukat

- létezik 13 törvényesen elismert nemzetiség (cigány-roma, német, horvát, szerb, szlovén, szlovák, román, ukrán, ruszin, lengyel, görög, bolgár, örmény), számukra biztosított az anyanyelvhasználat, a nemzeti kisebbségi önkormányzatok létrehozása

- Magyarországon számos törvényben el nem ismert nemzetiséghez tartozó ember is él (pl. kínaiak)

A HAZAI CIGÁNYOK-ROMÁK

Tk. 89-92. oldal

- napjainkban Magyarországon a cigányok/romák jelentik a legnagyobb létszámú nemzetiséget

- valós létszámuk 500 ezer és 800 ezer között lehet, többségük magyar anyanyelvű

- a rendszerváltoztatás számukra jelentős társadalmi és életmódbeli változásokkal járt, sokan elveszítették a munkájukat, ők lettek a rendszerváltás legnagyobb vesztesei

- cigányokat/romákat a többségi társadalom részéről számtalan előítélet sújtja

- a kormányok különféle programokkal próbálták elérni a felzárkóztatásukat

- folyamatosan nő a cigány-roma értelmiség létszáma

- sok településen működik cigány kisebbségi önkormányzat

NÉPESEDÉS ÉS TÁRSADALOM

A HAGYOMÁNYOS AGRÁRTÁRSADALMAK - MODERN TÁRSADALMAK

Tk.  96-99. oldal, 101-106. oldal

- ipari forradalom előtti társadalmak összefoglaló neve a hagyományos vagy agrártársadalom

- az őskor végén egyes népcsoportok letelepedtek, áttértek a növénytermesztésre és állattenyésztésre, megvalósult az önellátás, ha felesleg keletkezett, azt elcserélték vagy eladták, megjelentek az első mesterségek, kialakult a kereskedelem, megjelent a pénz, kialakultak az első államok

- lassan növekedett a népesség (rossz időjárás miatt éhínség alakult ki, járványok pusztítottak, nem voltak védőoltások)

- emberek főleg falvakban éltek, szorosan kötődve a természethez, fontos szerepet kapott a vallás, a közösség szabályainak betartása

- napjainkban ilyen társadalmak főleg Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában vannak

- az ipari forradalom hatására kialakultak a modern társadalmak

- népességrobbanás zajlott le, megjelentek a védőoltások, az antibiotikumok, nőtt az átlagéletkor, a népesség nagy része a városokba költözött (urbanizáció)

- XXI. század világgazdasági folyamatai globalizációhoz, a világméretű piacgazdaság kialakulásához vezettek

DEMOGRÁFIA

Tk. 99-101. oldal, 106-108. oldal

- a népesedéssel foglalkozó tudomány a demográfia

- demográfiai átmenet: a folyamat, amelynek során egy népesség a magas születésszám és halálozás állapotából átmegy az alacsony születésszám és halálozás állapotába

- Ázsia és Afrika népessége nagy ütemben nő, jelenleg több, mint 8 milliárd ember él a Földön, ez komoly problémákat okoz (például nincs elég élelmiszer, ivóvíz)

- a fejlett országokban az alacsony születésszám okoz problémát (például nehéz fenntartani a nyugdíjrendszert, munkaerőhiány, elöregedő társadalom alakul ki)

GLOBÁLIS PROBLÉMÁK

Tk. 108-112. oldal

A globális problémák olyan jelenségek, amelyek az egész világra kiterjednek, és csak összefogással lehetne ezeket legyőzni.

- népességrobbanás: fejletlen területek túlnépesednek

- III. világ adósságcsapdában van

- terrorizmus: merényletek, robbantások

- környezetszennyezés

- globális felmelegedés

- migráció

A NŐK SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA

Tk. 113-114. oldal

- a XIX. századig a nők nem voltak jogképes személyek: apjuk, férjük irányítása alatt álltak, életük jórészt otthon zajlott, feladatuk a háztartás vezetése és a gyermekek nevelése volt, oktatásban csak kevesen részesültek

- XIX-XX. századfordulón a nők harcot indítottak politikai jogaikért, a választójogért (szüfrazsettmozgalom)

- az I. világháborút követően egyre több országban kaptak szavazati jogot a nők

- egyre több nő vállalt munkát, szerzett egyetemi oklevelet, ez megváltoztatta a társadalmi helyzetüket

- a XXI. századra a modern társadalmakban megvalósult a női egyenjogúság, átértékelődtek a hagyományos férfi-női szerepek a családon belüli munkamegosztásban is

- vannak még azonban olyan országok, ahol a nők jogait korlátozzák (pl. nem járhatnak iskolába, kevesebb bért kapnak)

A DEMOKRATIKUS ÁLLAM

DEMOKRÁCIA

TK. 118-121. oldal

- minden államnak van területe, lakossága, vezetője, nemzeti jelvénye (zászló, címer, himnusz), jogszabályai

- egy állam lehet demokratikus vagy diktatórikus

- a demokrácia görög eredetű kifejezés, népuralmat jelent (démosz-köznép)

- közvetlen demokrácia: ez működött az i. V. században az ókori Athénban, ahol a teljes jogú polgárok a legfontosabb közügyekről a népgyűlésen maguk döntöttek, felszólalhattak, hadvezéreket választottak

- közvetett demokrácia: a nép az általa választott képviselők révén gyakorolja a hatalmat

- a modern demokráciában érvényesül a hatalmi ágak szétválasztása és a jogegyenlőség

A PARLAMENTÁLIS RENDSZER MŰKÖDÉSE NAGY-BRITANNIÁBAN

Tk. 121-125. oldal

- 1689-ben Angliában a Jognyilatkozattal létrejövő alkotmányos monarchiában először érvényesült először a hatalommegosztás elve

- a törvényhozó hatalom a kétkamarás parlament (Alsóház, Lordok háza) kezébe került

- a végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolta (választásokon győztes párt politikusaiból nevezte ki a kormányt az uralkodó)

- az igazságszolgáltatás a bíróság feladata

- a király uralkodik, de nem kormányoz

AZ ELNÖKI RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Tk. 125-128. oldal

- a XVIII. században a függetlenségi háború során vívta ki önállóságát az angoloktól

- megalkották az ország alkotmányát: megvalósult a hatalmi ágak szétválasztása és a „fékek és ellensúlyok” rendszere

- a köztársaság élén választott elnök áll, aki államfő és kormányfő egyszemélyben, ő a végrehajtó hatalom vezetője

- az igazságszolgáltatás csúcsán a Legfelsőbb Bíróság áll

- a törvényhozó hatalom a kétkamarás Kongresszus (Képviselőház, Szenátus)

A NEGYEDIK HATALMI ÁG

Tk. 129. oldal

- napjainkra média hatalmi tényezővé vált, ez a negyedik hatalmi ág a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a végrehajtó hatalom mellett

- fontos szerepe van: hírek közlése, információk adása, kommentálása, közvélemény alakítása, emberek befolyásolása

 

- a médián (újság, rádió, televízió, internet) keresztül gyorsan, széles körben és folyamatosan lehet közvetíteni üzenetet

- fontos, a sajtó ellenőrző szerepe (pl. korrupció felszámolása) és hogy cenzúra nélkül működjön

A MODERN MAGYAR ÁLLAM

Tk. 130-136. oldal

- hazánk neve Magyarország, amely egy demokratikus jogállam, államformája köztársaság

- 2012-ben lépett hatályba az Alaptörvény (alkotmány), az Alkotmánybíróság feladata annak vizsgálata, hogy egy jogszabály nem ellentétes-e az Alaptörvénnyel

- a törvényhozás az országgyűlés feladata, az országgyűlés választja meg öt évre a köztársasági elnököt

- a törvények végrehajtása a miniszterelnökből és a miniszterekből álló kormány feladata

- az igazságszolgáltatás a független bíróságok dolga

- a településeket önkormányzatok vezetik

- parlamenti képviselőket négy, önkormányzati képviselőket, polgármestereket öt évre választják meg a választásra jogosultak, választójog általános, egyenlő, a választások közvetlenek és titkosak

RÉGIÓK TÖRTÉNETE

AZ EURÓPAI UNIÓ LÉTREJÖTTE

Tk. 140-143. oldal

- a második világháborút követően különféle európai államokat tömörítő szervezetek jöttek létre, cél a gazdasági együttműködés volt

- XX. század végére Európa gazdasági, politikai szerepe megnőtt, 1992-ben létrejött az Európai Unió

- újabb és újabb államok léptek be az Unióba: megszűntek a határok, bevezették a közös pénzt, az eurót, szabadon áramolhatott az áru, a tőke, a szolgáltatás és a munkaerő

- a schengeni egyezmény megszűntette a határforgalom ellenőrzését a belső határoknál

AZ EURÓPAI UNIÓ INÉZMÉNYRENDSZERE

Tk. 144-145. oldal

- az Európai Parlament tagjait az Európai Unió állampolgárai választják, székhelye Strasbourg, fontos feladata az unió egészére vonatkozó szabályok megalkotása

- Európai Bizottság Brüsszelben van a székhelye, ez az Unió kormánya, feladata a tagállamok ellenőrzése, jogalkotási javaslatok előkészítése, költségvetés végrehajtása

- Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa) az Európai Unió fontos döntéshozó szervezete, ahol a tagállamokat minisztereik képviselik

- Európai Tanács is az unió döntéshozó szerve, amely a tagállamok állam- és kormányfőiből áll

- Európai Unió Bírósága az Európai Unió legfelsőbb igazságszolgáltatási szerve, székhelye Luxembourg

- Európai Központi Bank az eurózóna közös valutájának, az eurónak a központi bankja

- Európai Számvevőszék feladata ellenőrizni az Európai Unió intézményeinek pénzügyeit, valamint a különféle szervezetek gazdálkodását

MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Tk. 145-148. oldal

- Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz Magyarországnak szigorú feltételeket kellett teljesítenie, ez a folyamat hosszú ideig tartott

- Magyarország 2004 óta tagja az Európai Uniónak, a belépést népszavazás előzte meg

- az ország 2007 óta tagja a schengeni övezetnek

- a belépés óta sok magyar állampolgár vállal külföldön munkát, egyre többen tanulnak külföldi egyetemeken

- Magyarország 2004 óta nagyon sok támogatást kapott az EU költségvetéséből

KÖZÉP-EURÓPA

Tk. 149-159. oldal

- térség államai jellegzetesen az első ezredforduló körül jöttek létre, a nyugati kereszténységez csatlakoztak

- több nagyhatalom (például Oszmán Birodalom, Habsburg Birodalom, Oroszország) próbálta kiterjeszteni hatalmát a térségre

- a második világháború idején a közép-európai fővárosok (Varsó, Budapest, Berlin) jelentős részét lerombolták

- a világháború után jelentős része szovjet megszállás alá került és mindenhol kommunista diktatúra épült ki

- a kilencvenes évekre a régió országai visszanyerték a szabadságukat, elindulhatott a demokratikus átalakulás és a piacgazdaságba való átmenet, megkezdődött a privatizáció

- a kilencvenes évek elején jött létre a visegrádi együttműködés, ennek 1993 óta négy ország a tagja: Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia

EURÓPA NAPJAINKBAN

- 2012-ben az Európai Unió Nobel-békedíjat kapott, mert elősegíti a béke, a megbékélés, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását Európában

- jelenleg 27 ország tagja az Európai Uniónak, amelyhez nyolc ország (például Törökország, Albánia, Ukrajna, Szerbia) is csatlakozni szeretne, a csatlakozás talán segíti majd a problémák békés rendezését

- a schengeni övezetnek 22 uniós tagország és 3 nem uniós tagország (Svájc, Norvégia, Izland, Liechtenstein) a tagja

- lakosságszáma stagnál, kismértékben csökken, problémát jelent a munkaerőhiány

- jelenleg is folyik háború Európában: a Putyin elnök vezette Oroszország 2014-ben elfoglalta a Krím-félszigetet, majd 2022-ben megtámadta Ukrajnát

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Tk. 160-169. oldal

- területére az első angol telepesek a 17. században érkeztek, a függetlenségi háború sikeres befejezése után önálló állammá vált

- a XIX. században hatalmas területeket foglat el, miközben az őslakos indiánok nagy részét kiirtotta

- a polgárháborút követően területén megszűnt a rabszolgaság, az ország hatalmas gazdasági fejlődésen ment keresztül, több tízmillióan vándoroltak be ide

- a XX: századra belépett a katonai nagyhatalmak sorába is, részvétele döntő volt a két világháborúban

- a második világháborút követően vált szuperhatalommá, ezt a pozícióját azóta is őrzi

- ma is a világ vezető gazdasági hatalma, a NATO alapítója, ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja

- a XXI. században a terrorizmus elleni háború keretében megszállta Afganisztánt és Irakot

AMERIKA

- nevét Amerigo Vespucci olasz utazóról kapta

- 15 ezer évvel ezelőtt Ázsiából vadász-gyűjtögető népek keltek át Amerikába, amerikai kontinens őslakói az indiánok

- a földrész XV. századi felfedezése előtt 1000 körül már jártak vikingek Amerikában

- 1492-ben spanyol hajósok kötöttek ki partjainál, megkezdődött a kontinens gyarmatosítása, spanyolok, portugálok, angolok, franciák, oroszok foglaltak el területeket

- a gyarmatosítása alapvetően megváltoztatta a bennszülött őslakosok életét és a kontinens etnikai összetételét (telepesek, rabszolgák)

- a XVIII. században létrejött USA, a XIX. században a Dél-Amerikai gyarmatok vívták ki függetlenségüket

- kialakult az USA dominanciája a kontinensen (Amerika az amerikaiaké)

- az első és a második világháborúba USA és a Brit Nemzetközösség tagjaként Kanada kapcsolódott be, Kanada alkotmányos királyság, NATO alapító országa,  világ egyik leggazdagabb és legnagyobb területű országa

- a hatvanas években lezajlott gyarmati sorban maradt kisebb területek felszabadulása

- délen gyakoriak voltak a puccsok, megjelentek a katonai diktatúrák

- egy kontinensen belül jól megfigyelhető az észak-dél ellentét: dél sok problémával küzd (például életszínvonal, növekvő államadósság, infláció és egyenlőtlenség)

 

AUSZTRÁLIA

- az emberek által történő birtokba vételére több tízezer évvel ezelőtt kerülhetett sor, első lakosai az ősei a ma élő bennszülött ausztráloknak

- európai hajósok először a XVII. században léptek a partjára

- a XVIII. században James Cook feltérképezte a partvonalát, a terület angol gyarmat lett, fegyenctelep működött itt

- a telepesek megjelenésével párhuzamosan csökkenni kezdett a bennszülöttek száma (pl. járványok miatt)

- 1901-ben a belső ügyeiben önállóan döntő domínium lett

- ausztrál katonák az angolok oldalán részt vettek az első és második világháborúban is

- 1951 óta az Amerikai Egyesült Államok katonai szövetségese

- jóléti állam, magas az egy főre jutó éves GDP értéke és alacsony a szegényebb népesség aránya

- ásványkincsekben gazdag, ritkán lakott kontinens, de népessége a bevándorlás miatt folyamatosan nő, államfője a brit uralkodóINDIA

Tk. 170-177. oldal

- már az ókorban jelentős civilizáció alakult ki az Indus partján

- India kincsei (drágakövek, bors, fahéj) arab kereskedők közvetítésével jutott el Európába

- a XV. században portugál hajósok Afrikát megkerülve jutottak el ide, a XVIII. századra angol gyarmat lett

- a XIX. században Viktória angol királynőt India császárnőjévé koronázták

- a két világháború között Gandhi vezetésével erőszakmentes nemzeti mozgalom bontakozott ki a brit uralom ellen

- a brit gyarmati uralom 1947-ben ért véget Indiában: a hinduk kikiáltották az Indiai Köztársaságot, aa muszlimok lakta területekből megalakult Pakisztán

- India és Pakisztán között a mai napig feszült a viszony, mindkét államnak atomfegyvere is van

- társadalmukat mind a mai napig a kasztrendszer, vallásukat a sokistenhit jellemzi, hinduizmus (hisznek a lélekvándorlásban, szent állat a tehén), buddhizmus (cél megszabadulni az újjászületés örök körforgásától), az országban sok iszlám vallású is él (vallási harcok)

- napjainkban a Föld egyik legnépesebb országa, küzd a szegénységgel, az írástudatlansággal, de egyszerre jelentős ipari állam is

KÍNA

Tk. 178-186. oldal

- már az ókorban jelentős civilizáció alakult ki a Sárga és a Kék folyók partján, rizst termesztettek

- az országban először egységes birodalmat a Kr. e. 3. században uralkodó Csin Si Huang-ti hozott létre, megépült a Nagy Fal, egy központosított közigazgatási rendszer és a hivatalnokszervezet működött

- kínai találmányok az iránytű, a puskapor, a porcelán, a papír

- a középkori Európa Marco Polo leírásaiból ismerte meg Kínát

- a XV. században kínai hajósok eljutottak Afrikába is, de ezt követően Kína bezárkózott

- a XIX. századra az ópiumháborúkat követően félgyarmattá vált, ezen a bokszerlázadás sem tudott változtatni

- 1911-ben a császárt megfosztották hatalmától, létrejött a köztársaság, a hatalom Csang Kaj-sek kezébe került

- a polgárháborús helyzetet kihasználva a harmincas években Japán elfoglalta Mandzsúriát, majd az akkori fővárost Nankingot

- a Csang Kaj-sek vezette Kuomintang jelentős anyagi és fegyveres támogatást kapott a japánok elleni harchoz az Amerikai Egyesült Államoktól

- a második világháború után Kína az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó, vétójoggal rendelkező tagja lett

- a Kuomintang és a Mao Ce-tung vezette Kínai Kommunista Párt között folytatódott a polgárháború, 1949-re a kommunisták nyertek, kikiáltották a Kínai Népköztársaságot

- bevezették a tervutasításos rendszert, a nehézipart erőszakosan fejlesztették, a földek állami tulajdonba kerültek, ez pedig éhínséghez vezetett, a „kulturális forradalom” szintén sok életet követelt

1989-es tüntetések nem hoztak eredményt, az országot továbbra is a kommunista párt irányítja

- a 21. századra a világ egyik legmeghatározóbb gazdasági hatalmává vált

- napjainkban a Föld egyik legnépesebb országa


IZRAEL

Tk. 188-189. oldal

- az első világháború után az Oszmán Birodalom megszűnését követően a terület brit fennhatóság alá került

- ENSZ 1947 őszén egy önálló zsidó, illetve egy önálló arab, palesztin állam megteremtését tűzte ki célul, ez azonban nem valósult meg

- 1948-ban létrejött Izrael, emiatt az arab államok támadást indítottak, de veszítettek, Izrael elfoglalta a palesztin területeket is

- a XX. században további négy háború tört ki Izrael és a szomszédos arab államok között, Izraelt az USA, az arab államokat a Szovjetunió támogatta

- arab‒izraeli ellentét napjainkban is fennáll, palesztin menekültek százezrei élnek menekülttáborokban, arab fegyveresek gyakran támadnak izraeli célpontokat

KÖZEL-KELET

Tk. 187-188. oldal, 189-196. oldal

- ez a terület teremt kapcsolatot Európa, Ázsia és Afrika között

- az Oszmán Birodalom része volt az első világháború végéig

- Oszmán Birodalmat a győztesek a békekonferencián szétdarabolták, Musztafa Kemál Atatürk vezetésével megszületett a modern Törökország, az arablakta területek nem válhattak önállóvá, britek és a franciák ellenőrzésére bízták őket- a második világháború után függetlenné vált Izrael, ez egy állandó feszültséget eredményezett a térségben

- fegyveres konfliktusok gyakran voltak ott az elmúlt fél évszázadban:

a, iszlám forradalom Iránban

b, Irak és Irán közötti háború

c, Kuvait iraki megszállása

d, Öbölháború: Irak kivonult Kuvaitból

e, Iraki háború

- az erőszakos iszlamizmus által szított terrorizmus (például 2001. szeptember 11-i terrortámadás) miatt a muszlim lakosság megítélése óriási mértékben romlott

- jelentős kőolaj és földgáz készlettel rendelkezik, ezzel befolyásolni tudják a világgazdaságot

ÁZSIA

- a Föld legnagyobb területű, népsűrűségű és népességű kontinense, itt található a legnagyobb területű ország (Oroszország), a legnagyobb népességű országok (Kína és India)

- különféle ázsiai népek kultúrája és gazdasági-technikai fejlettsége a történelem során mindig igen különböző volt

- az ókorban az európaiak a kontinensnek főleg a déli részét ismerték meg a hódítások következtében (pl. Nagy Sándor)

- a középkorban Ázsiáról Marco Polo utazásai miatt lehettek ismeretei az európaiaknak

- kora újkortól a portugálok, spanyolok és később oroszok sorra indították expedícióikat a partvidékek és a belső területek megismerésére

- a kontinens jelentős része nem kerülhette el a XIX. században a gyarmatosítást vagy a félgyarmattá válást (Japán kivétel)

- a második világháborút követően a gyarmatok visszanyerték függetlenségüket

- több országban kommunista diktatúra épült ki (például Észak-Korea, Vietnám, Laosz, Kambodzsa, Mongólia), sok közöttük ma is működik


- Japán és az ázsiai tigrisek (pl. Dél-Korea) látványos gazdasági fejlőséden mentek át a XX. század második felében

AFRIKA

- Afrika területén kezdődött meg az emberré válás

- jelentős birodalmak, hatalmi központok voltak: Egyiptomi Birodalom, Karthagó, Mali Birodalom

- a középkorban Észak-Afrikát arabok foglalták el, a lakosság többsége muszlim vallású lett

- Afrika partvonalát portugál hajósok térképezték fel a XV. században

- az amerikai kontinensre a hiányzó munkaerő pótlására Afrikából kezdtek el rabszolgákat szállítani

- a kontinens gyarmatosítására a XIX. században került sor, ekkor történt meg a kontinens belsejének feltérképezése is

- a gyarmatok a második világháború után váltak függetlenné, az országainak többsége a fejlődő országok közé tartozik

- jelenlegi problémák: szegénység, gyorsan növő népesség, ivóvízhiány, polgárháborúk, járványok

MÉRLEGEN A MAGYAR TÖRTÉNELEM

VILÁGJÁRÓ MAGYAROK

Tk. 200-202. oldal

- Julianus barát: keletre indult és jutott el Magna Hungariába, ő hozott hírt a tatárokról

- Kőrösi Csoma Sándor: tibetológus, elutazott Közép-Ázsiába, angol-tibeti szótárt készített

- Vámbéry Ármin: keletkutató, véleménye szerint a magyar nyelv a türk nyelvekkel rokon

- Magyar László: Afrika-kutató, földrajzi felfedező

- Teleki Sámuel Afrika-kutató, felfedező, expedíció vezető

- Almásy László Afrika-kutató, felfedező

NOBEL-DÍJASOK

Tk. 204. oldal

- Nobel-díjasok, akik akkor kapták a Nobel-díjat, amikor Magyarországon éltek magyar állampolgárként, és a díjazott munkásságuk magyarországi tevékenységükhöz kötődik: Szent-Györgyi Albert C-vitamin, Kertész Imre író

- Magyarországon születtek, de az emigrációban lettek Nobel-díjasok: Lénárd Fülöp katódsugárzás, Wigner Jenő atommagok-elemi részecskék, Gábor Dénes holográfia, Békésy György belső fül, Harsányi János játékelmélet, Oláh György szénhidrogének, Herskó Ferenc fehérjebomlás, Hevesy György radioaktív izotópok

- magyar szülővel rendelkező Nobel-díjasok: például Polányi János elemi kémiai folyamatok

TUDÓSOK ÉS FELTALÁLÓK

Tk. 202-206. oldal

Tudósok:

- Bolyai Farkas, Bolyai János: matematikusok

- Semmelweis Ignác: anyák megmentője, fertőtlenítés fontosságára hívta fel a figyelmet

- Neumann János: számítástechnika alapjait rakta le (Neumann-elvek)

- Teller Ede: atomfizikus, részt vett a hidrogénbomba megalkotásában

- Kármán Tódor: rakétatechnológia és űrhajózás úttörője

- Karikó Katalin: koronavírus elleni védőoltás

Feltalálók:

- Irinyi János: gyufa

- Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernovszky Károly: transzformátor

- Puskás Tivadar: telefonközpont

- Bíró László: golyóstoll

- Csonka János-Bánki Donát: porlasztó

- Galamb József: Ford T-modell

- Rubik Ernő: bűvös kocka

MAGYAR MŰVÉSZEK

TK. 206. oldal, 208-210. oldal

- az amerikai filmakadémia a világ leghíresebb filmes kitüntetése, az Oscar-díj, eddig négy magyar film kapta meg: Rófusz Ferenc: Légy, Szabó István: Mephisto, Nemes Jeles László: Saul fia, Deák Kristóf: Mindenki, magyar származású, de nem Magyarországon alkotó személy is elnyerte már az arany szobrot: például Kertész Mihály a Casablanca című film rendezője

- XX. század zenei életének két kimagasló személyisége volt Bartók Béla és Kodály Zoltán

- irodalmi Nobel-díjat kapott Kertész Imre

- Victor Vasarely az optikai festészet, az op-art legjelentősebb képviselője volt

VILÁGRASZÓLÓ SPORTSIKEREK

Tk.207-208. oldal

- magyar sportolók már az 1896-os olimpián is részt vettek

- téli és nyári olimpiákon több mint 500 érmet nyertek a magyar sportolók

- legeredményesebb sportágak: úszás, vívás, kajak-kenu, birkózás, torna, atlétika, ökölvívás, vízilabda, labdarúgás, műkorcsolya, gyorskorcsolya.

A MAGYARSÁG MEGMARADÁSÁNAK KÉRDÉSEI

Tk. 201-224. oldal

- a magyarság 1100 éve itt él a Kárpát-medencében

- meg tudott maradni a történelem viszontagságai (tatárok, törökök, Habsburgok, levert szabadságharcok, vesztes világháborúk, orosz megszállás) ellenére is

- megmaradásunkat segítette a környező népcsoportoktól jól elkülönülő nyelvünk

- a magyarság létszáma folyamatosan fogy: csökken Magyarországon is a lakosságszám (kivándorlás, alacsony születésszám miatt), a trianoni béke alapján határon túlra került magyarok pedig asszimilálódnak

- június 04. a Nemzeti Összetartozás Napja, a határon túli magyarokkal történő kapcsolattartást sok program (pl. Határtalanul, testvérvárosok) segíti