VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK:

-     - házi dolgozat: ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztály

-     - vázlat: ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik osztály

Házi dolgozat

5. osztály

Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy algoritmus készítése
- téma:
a, Robotok alkalmazási lehetőségei a XXI. században
b, tetszőleges algoritmus megvalósítása blokkprogramozási környezetben (változók, feltétel, elágazás, ciklus alkalmazás)

Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy PowerPoint készítése

- téma:
a, A Google bemutatása
b, PowerPoint készítése lakóhelyedről (minimum 10 dia képpel, térképpel, szöveggel, hanggal, animációval)

6. osztály

Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy termékismertető-címke készítése
- téma:
a, termékismertető, címke készítése valós vagy kitalált termékről (képekkel, ábrákkal, különböző karakter- és bekezdésformázásokkal, szimbólumokkal)
b, Az online ügyintézés a XXI. században

Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy kép manipulálása (új rétegek, háttér változtatása)

- téma:
a, A Google Classroom bemutatása
b, GIMP képszerkesztő használata (egy kép átalakítása)

7. osztály

Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan)
a,  Az ENIAC
b, Saját levélpapír készítése (sablon, élőfej, élőláb, vízjel..)
Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 
1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan)
- téma:
a,  Hogyan védem az adataimat? (Önálló fogalmazást kérek!)

b, A környezet tárgyaira, akadályokra reagáló robot programozása

8. osztály

Házi dolgozat I.:
- beadási határidő: 2023. december 17.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy videó készítése, vágása
a, Chatbot
b, Életem filmje (minimum 10 képelp, 2 hanggal, feliratokkal)

Házi dolgozat II.:
- beadási határidő: 2024. május 12.
- terjedelem: 1-1,5 A4-es oldal kézzel írva (olvashatóan) vagy egy  PowerPoint készítése

- téma:
a, Ügyfélkapu
b, PowerPoint készítése a Neumann-elvekről  (minimum 10 képpel, szöveggel, hanggal, animációval)

 

Vázlat

5. osztály

Év eleji szervezési feladatok, robotika, algoritmizálás, programozás 12 óra

Számítógép-használati rend 5. oldal

1.       A teremben csak engedéllyel tartózkodhatok!

2.       Az informatikai eszközöket rendeltetésszerűen használom!

3.       Ha veszélyt észlelek azonnal jelentem tanáraimnak!

4.       Csak engedélyezett weblapot böngészhetek!

5.       A teremben nem étkezhetek!

6.       Vigyázok a rendre és tisztaságra!

7.       Amikor elhagyom a termet, rendben hagyom el a helyem! (szék, billentyűzet, egér, egyéb)

Robotika alapfogalmak megismerése, közös összegyűjtése és rendszerezése 7-8. oldal

A robot egy elektromechanikai szerkezet, amely előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására.

Robotgenerációk:

- első: 1960-as évek, a robotok elsősorban mozgatással kapcsolatos feladatok megoldására voltak alkalmasak

- második: 1970-es évek, robotok már érzékelőkkel vizsgálták a környezetüket

- harmadik: itt jelennek meg a mesterséges intelligencia első elemei

A robotok szélesebb körben kerülnek használatra. Méretük különböző.

Készítsünk algoritmust! 9-10. oldal

Algoritmus: valamely feladat meghatározott sorrendben való végrehajtása, a feladat megoldásához szükséges elemi utasítások sorozata. Gyakran folyamatábrán ábrázolják.

Szekvencia: a sorban egymás után való utasítások végrehajtása

Algoritmus szerkezeti részei:

- lineális (egyenes vonalú)

- elágazó (választani lehet)

- ciklusos (több alkalommal végrehajtódik)

Ismerkedés a blokkprogramozási környezettel 11-14. oldal

Scratch programozás: Ez egy kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett felület, aminek segítségével könnyen elsajátítható a programozás alapja.

Felépítése:

- blokkterület

- programozási terület (munkaterület, kódterület)

- végrehajtási terület

A programozás lépései:

- algoritmus létrehozása, kódolás (az algoritmus átfogalmazása programozási nyelvre)

- futtatás, tesztelés

- elemzés

- hibajavítás, továbbfejlesztés

A virtuális robot vezérlése blokkprogramozási környezetben 15-16. oldal

Kódolás: az algoritmus átfogalmazása programozási nyelvre. A kódolás eredménye a programozási nyelven megfogalmazott program, ami egy összetett folyamat.

Paraméter: a blokk belsejébe beírt szám vagy szöveg

A robot irányítása utasítások segítségével 19-20. oldal

Ciklus: több alkalommal végrehajtódik, ugyanazok az utasítások ismétlődnek. Léteznek számlálós, végtelen és feltételes ciklusok.

A fal érzékelése 21-22. oldal

A lépésenkénti finomítás azt jelenti, hogy a megoldandó feladatot részfeladatokra bontják úgy, hogy önmagukban megoldhatók legyenek. A lépésenkénti finomítás elvének az előnye, hogy a program fejlesztése viszonylag könnyű, és az esetlegesen jelentkező hibák könnyen kijavíthatók, mert gyorsan kideríthető, hogy a hiba melyik programrészben van.

Programozzunk micro:biteket! Animációk készítése 25-28. oldal

Micro:bit egy kisméretű, programozható panel, beépített szenzorokkal, https://makecode.microbit.org/ oldalról futtatható. Blokkprogramozási környezetben is programozható, animációk is létrehozhatók vele.

Programozzunk micro:biteket! Használjuk az érzékelőket 29-30. oldal

Adatok (szám, szöveg) változókban tárolhatók. Változó: a program végrehajtása során tartalma változhat, módosulhat

Programozzunk micro:biteket! Játék készítése 31-34. oldal

Elágazásnál egy utasítás végrehajtása feltételhez kötött. Fajtái:

- egyirányú elágazás

- kétirányú elágazás

Bemutatókészítés, multimédiás elemek készítése 12 óra

Első bemutatónk 35-37. oldal

A Microsoft PowerPoint egy számítógépes prezentáció (bemutató) készítő program. Kiterjesztése lehet ppt, pps. A dia a bemutató alapeleme, amely tartalmazhat például képet. Képek kiterjesztés lehet bmp, jpeg, gif, png.

A képeket kísérő szövegek 38-41. oldal

A bemutató diáin a képek mellett rövidebb szövegek is szerepelhetnek. Fontos, hogy tömör, lényeges és jól látható legyen a szöveg (megfelelő szín, méret, háttér).

Rajzok a bemutatóban 42-43. oldal

A diákon szerepelhetnek különféle rajzok és alakzatok (például kör, háromszög, négyszög, vonal) is. Az alakzatok minőségromlás nélkül nagyíthatóak.

Pixelgrafikus(v. rasztergrafikus, v, bittérképes) kép nem nagyítható minőségromlás nélkül. Formátumok: bmp, jpg, png, tif, gif

Vektorgrafikus kép: végtelenségig nagyítható. Formátumok: ai, cdr, svg

Animációk 47-48. oldal

Animáció - életre keltés, élettelen tárgyak mozgásba lendülnek, életre kelnek. Képeket és szövegeket is lehet animálni.

Fajtái: megjelenés, kiemelés, eltűnés, mozgásvonalak

Bemutatók fényképrészletekkel 51-53. oldal

Körülvágással megszabadulhatunk a kép szélein lévő felesleges részektől. Lehetőség van a képek alakzatra vágására, szétvágására, átlátszóság beállítására.

Bemutató készítése saját fotókból 57. oldal

A bemutató diáira saját fényképeinket is beszúrhatjuk. Lehetőség van a fényképek javítására, a képkorrekcióra.

Animációk: mozgásvonalak 58-62. oldal

Lehetőség van arra, hogy az alakzatokat, fényképeket, szövegeket különböző mozgásvonalak mentén áthelyezzük a dián.

E-világ és online kommunikáció 8 óra

Információs társadalom 63-64. oldal

- hálózat: több eszköz összekapcsolása kommunikáció céljából

- hálózat célja: erőforrások megosztása, takarékosság, gyors és széleskörű kommunikáció, párhuzamos hozzáférés

- kiterjedés szerinti csoportosítás:

a, LAN – helyi

b, MAN – városi

c, WAN – világméretű (internet)

Az internet használatához böngészőprogramra van szükség: például Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox

Keresés a világhálón 65-66. oldal

- keresőrendszer alatt az informatikában olyan webes felületű vagy szoftveres szolgáltatást értenek, ami multimédiás tartalmak vagy adatbázisok rendelkezésére bocsátását nyújtja.

- keresőszó a megjelenítendő tartalom neve, ami szó vagy összetett nyelvi kifejezés lehet

- kereső lehet:

a, kulcsszavas: a felhasználó begépeli a kulcsszót majd a rendszer megjeleníti azokat a találatokat, amelyek a kulcsszóhoz kapcsolódnak. Ilyen kereső például a Google

b, tematikus: témakörök szerinti keresés, amelyet egyre jobban lehet szűkíteni. Ilyen például a lap.hu

Keresés a világhálón 66-67. oldal

Az internet segítségével könnyen lehet képeket, online térképeket keresni vagy útvonalat tervezni. Fontos a szerzői jogok tiszteletben tartása. Creative commons licensz: ingyenesen használható, de fel kell tűntetni a készítőt. Kereskedelmi vagy más licensz: származhat ingyenes webhelyről vagy fizetéshez kötött webhelyről.

A virtuális személyiség 69-70. oldal

Regisztrációhoz (pl. email, redmenta, online játék) különböző adatokat kell megadni magunkról: pl. név, életkor.

Nyilvános adat: más számára is elérhető pl. szervezeti felépítés

Személyes adat: olyan adat, amellyel be lehet azonosítani a tulajdonost pl. név, útlevélszám

Fontos, hogy profilunkat erős jelszóval védjük (számjegy, nagy- és kisbetű is szerepeljen benne, ne lehessen kitalálni), jelszavunkat ne adjuk ki senkinek.

Digitális lábnyom fogalma azokra a jelekre, nyomokra vonatkozik, amelyek a felhasználó online jelenléte után maradnak, és amelyekből következtetni lehet a tevékenységére. Az internet nem felejt.

Online kommunikáció 71-72. oldal

-online kommunikáció például az email, a videókonferencia vagy a chat

- email: elektronikus levelezés

- szolgáltató pl. gmail, freemail, itt is fontos az erős jelszó

- postafiók részei: bejövő levelek, elküldött levelek, piszkozatok, spam, kuka

- levél részei: levélfej (címzett, másolatot kap, tárgy, melléklet – a feladó rejtett), levéltest (megszólítás, levél szövege, elköszönés), egyéb (prioritás, olvasás visszaigazolása, elvetés, küldés, mentés piszkozatként

- hibák: rossz címzett, túl nagy a csatolmány mérete

- levelezés etikettje: Ügyeljünk a következőkre:

a)    Pontosan címzés

b)    Levél tárgyának feltüntetése

c)     Udvarias megszólítás

d)    Tömör legyen

e)    Befejezésül elköszönés

f)      Rendszeres postafiók ellenőrzés.

g)    Minél gyorsabb válasz

Közösségi oldalak, chat 73-74. oldal

A közösségi oldalon meg lehet keresni az ismerősöket és kapcsolatot lehet tartani velük. Megoszthatóak a kedvenc oldalak, gondolatok, események, fotók. Közösségi oldalak: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

Felhőszolgáltatások 75-76. oldal

Léteznek olyan weboldalak, amelyek ingyenesen különböző méretű tárhelyet biztosítanak a felhasználóknak. Ilyen például a Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox. Előnye, hogy a fájlokhoz bármikor hozzá lehet férni.

Chat: online beszélgetés. Szabályok: csak ismerősökkel, jól átgondolni, mit osztunk meg, trágár szavak és sértegetés nélkül, köszönés és visszajelzés is fontos

A digitális eszközök használata, év végi ismétlés 4 óra

A számítógépek és főbb alkatrészeik 79-81. oldal

Hardver- a számítógép kézzel fogható részei: pl. processzor, kábel. A számítógép alapvető részei: alapgép vagy gépház, monitor, billentyűzet és az egér. Az alapgéphez csatlakozhatnak még további egységek, melyek a következőképpen csoportosíthatók:

- Bemeneti egységek - az adatok számítógépbe történő bevitelére szolgálnak, pl: billentyűzet, egér, szkenner, kamera, mikrofon…

- Kimeneti egységek - olyan egységek, melyek az adatok számítógépből való kivitelére szolgálnak, pl: monitor, nyomtató, projektor, hangfal

- Be- és kimeneti egységek - ezek olyan egységek, melyek egyszerre szolgálnak az adatok be- és kimenetére, pl: floppy meghajtó, DVD író, pendrive.

A gépházban található: alaplap, merevlemez (winchester), CD/DVD meghajtó, tápegység, adatkábelek. Az alaplapon helyezkedik el a központi egység (CPU), melyet a processzor és a memória alkot. A processzor feladata a számítások végzése és a számítógép többi részének vezérlése. Fontos jellemzője az órajel, mely a gyorsaságra utal. Ma már ezt GHz-ben (gigahertz) adjuk meg (pl.: 2,8 GHz=2milliárd 800 millió művelet/s). A programok és az adatok munkaközbeni tárolására szolgál. Memóriatípusok: ROM: Read Only Memory- Ez csak olvasható memória. Tartalmát a gyártáskor beleégetik, mely nem módosítható. Bekapcsoláskor is rendelkezésre áll, a gép innen veszi az indításhoz szükséges információkat. RAM: Radom Access Memory- Véletlen elérésű memória. Írható és olvasható, vagyis tartalmát a PC le tudja kérdezni és meg tudja változtatni. Itt futnak a programok.

Háttértárak nagy mennyiségű adatot képes tárolni, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. pl: SSD, memóriakártya

Programok, operációs rendszerek, fájlok és mappák 82-84. oldal

Szoftver- a számítógép kézzel nem megfogható részei pl: operációs rendszer, rajzprogram. A szoftver működteti a hardvert. Az operációs rendszer a számítógépet elindító és működtető program. Lehet szöveges-karakteres (DOS) vagy grafikus (Windows). lehet nyílt vagy zárt forráskódú.  Operációs rendszer feladatai:

- kezeli a hardver egységeket

- működteti a programokat

- kezeli és tárolja az adatokat

- kapcsolatot tart a felhasználóval

Az informatikában adatállománynak vagy fájlnak nevezzük a logikailag összefüggő adatok halmazát, tömbjét. Tárolásuk bármilyen adathordozón történhet. inden állomány rendelkezik azonosítóval, mely alapján megkülönböztetjük őket. Ez az azonosító egy névből, egy kiterjesztésből és a kettőt elválasztó karakterből (pont) áll.

Célszerű, ha egy mappában hasonló típusú fájlok vannak (például fényképek).

6. osztály

Év eleji szervezési feladatok, Szövegszerkesztés 12 óra

Ismétlés 5-6. oldal

Digitális: leírható véges sok számmal. A digitális eszközök elterjedése megváltoztatta a mindennapokat.

Szöveg bevitele 7-8. oldal

Szöveg bevitelére alkalmas a Windows operációs rendszerben található Jegyzettömb. A fájl kiterjesztése txt.

- mentés a Fájl-Mentés

- nagybetű Shift vagy Caps Lock

- szóköz Space

- törlés Backspace jobbról balra, Delete balról jobbra

- új bekezdés Enter

- szöveg eleje Home

- szöveg vége End

Másolás és mozgatás. Keresés és csere 9-10. oldal

- másolás: kijelölés Szerkesztés Másolás vagy CTRL C

- beillesztés: Szerkesztés Beillesztés vagy CTRL V

- kivágás: Szerkesztés Kivágás vagy CTRL X

- keresés: Szerkesztés Keresés vagy CTRL F

- csere: Szerkesztés Csere vagy CTRL H

- teljes szöveg kijelölése CTRL A

A betű- és bekezdésformázás alapjai 11-12. oldal

Jegyzettömbnél változatosabb formázást biztosít a Microsoft Word.

Betűformázás 13-14. oldal

Bizonyos tulajdonságokkal minden egyes karakter (betű, szám, írásjel, speciális jel, szimbólum) külön-külön felruházható. Választani lehet betűtípust, betűstílust, méretet, színt, pozíciót.

Bekezdésformázás 15-16. oldal

Bekezdésformátum: igazítás (balra, jobbra, középre, sorkizárt), behúzás (távolság a margótól), térköz-sorköz (sorok közötti távolság)

Felsorolás, számozás, szegély 17-18. oldal

Felsorolásnál a listaelemek elé ugyanaz a szimbólum, számozás esetén ábécé rendben betű vagy szám kerül növekvő sorrendben. Lehetőség van szegélyek használatára is, amelyet szavakra, bekezdésre vagy teljes oldalra is alkalmazhatunk.

További példák a betű- és bekezdésformázásra, Oldalformázás 19-22. oldal

Inverz szöveg: sötét alapon világos betű

Süllyesztés, emelés:

Iniciálé: díszes kezdőbetű 

Oldalformázási lehetőségek: szegélyek, margók, tájolás

Képek beillesztése 23-24. oldal

Lehetőség van, hogy a Wordbe képeket szúrjunk be. A képeket átméretezhetjük, megfelelő helyre igazíthatjuk.

Képek beillesztése, gyakorlás 25-28. oldal

A képeket forgathatjuk, módosíthatjuk a színeket, szegélyt adhatunk hozzá. Változtatható a fényerő, az áttetszőség, művészi effektusok adhatóak hozzá. Megváltoztatható az oldal színe, mérete, tájolása, a margók nagysága.

Az e-világ és az online kommunikáció 3 óra

Elektronikus ügyintézés 29-30. oldal

Egyre több hivatalos ügyet lehet interneten is elintézni (például adóbevallás) és lehetőség van arra, hogy az ügyintézésekhez online időpontot foglaljunk (például diákigazolvány igénylés). Lehetőség van ügyfélkapu azonosítással lekérdezni a betegéletutat. Egyre elterjedtebb az online bankolás, az internetes vásárlás, az online jegyvásárlás.

Az e-világ és az oktatás 31-32. oldal

Az oktatásban is egyre nagyobb szerep jut az internetnek. Sok feladatbank, interaktív feladat, szemléltetőanyag (kép, videó) elérhető az interneten, megjelentek és elterjedtek a digitális tantermek és az elektronikus napló.

Internetes keresés, online kommunikáció 33-34. oldal

- keresőszó: a megjelenítendő tartalom neve, ami szó vagy összetett nyelvi kifejezés lehet

- kereső lehet:

a, kulcsszavas: a felhasználó begépeli a kulcsszót majd a rendszer megjeleníti azokat a találatokat, amelyek a kulcsszóhoz kapcsolódnak. Ilyen kereső például a Google

b, tematikus: témakörök szerinti keresés, amelyet egyre jobban lehet szűkíteni. Ilyen például a lap.hu

Általában kulcsszó alapján keresünk képeket. A kép alapú keresés ennek a fordítottja: itt a kép a kiindulópont, és a találat is egy kép.

Robotika, algoritmizálás, programozás 13 óra

Ismétlés. Programozzunk micro:biteket! 35. oldal

A micro:bit egy kisméretű, programozható panel, beépített szenzorokkal. Az eszközt egyszerűen használható, grafikus blokknyelv segítségével is programozhatjuk.

Programozzunk micro:biteket! – LED-kijelző használata 36-40. oldal

A micro:bit LED kijelzőjének pontjait egy speciális kordináta-rendszer alapján lehet azonosítani.

Programozzunk micro:biteket! – Összetett feltételek, logikai műveletek használata 41-43. oldal

Elágazásokkal az utasítások feltételhez köthetőek.

ÉS logikai művelet: eredmény (kimenet) akkor igaz, ha mindegyik bemeneti állítás igaz

VAGY logikai művelet: eredmény (kimenet) akkor igaz, ha valamelyik bemeneti állítás igaz

NEM (tagadás) művelet kimenete akkor igaz, ha a bemeneti állítás hamis

Programozzunk micro:biteket! – Sprite használata 44-46. oldal

Sprite-manó: olyan pont, amelynek van iránya és adott irányba el tud mozdulni megadott lépésnyit

Ismerkedés valódi robotokkal 47-51. oldal

Lego Mindstorms EV3 robotkészlet érzékelői például:

- színérzékelő

- ütközésérzékelő

- ultrahangos távolságérzékelő

- infravörös érzékelő

Lego Mindstorms EV3 robotkészlet irányítóközpontja EV3 tégla. Program készítéséhez használható EV3 Classroom szoftver vagy az interneten elérhető Macecode Mindstorms felület. A programot USB-kábellel vagy wifi/Bluetooth kapcsolat segítségével lehet feltölteni

Ismerkedés valódi robotokkal II. 52-53. oldal

Léteznek micro:bitekre épülő robotok is, kiegészítők segítségével lehetőség van robot építésére.

Robotjármű mozgatása adott útvonalon 54-60. oldal

Lehetőség van a robotok haladási irányának beállítására

Multimédiás elemek készítése 4 óra

Fényképek, hangok és videók 61-64. oldal

A multimédia olyan információs tartalom vagy feldolgozási rendszer, amely többféle csatornát is használ (szöveg, hang, kép, animáció, videó, interaktivitás) a felhasználók tájékoztatására vagy szórakoztatására.

A képek többsége már digitális kép, mobiltelefonnal vagy digitális fényképezőgéppel készül. Képformátumok: jpeg, bmp, png, gif stb. Mobiltelefonnal lehet hangot (kiterjesztése lehet: wav, mp3) és videót (kiterjesztés mp4) is felvenni.

Akvárium és halak, azaz kijelölések és színek 65-72. oldal

A GIMP egy népszerű és ingyenesen letölthető képszerkesztő program, amely támogatja a rétegek kezelését. A képet különféle feliratokkal is el lehet látni.

Digitális eszközök használata, év végi ismétlés 4 óra

Adatok tárolása 73-76. oldal

Adathordozó lehet például:

- pendrive, DVD

- memóriakártya

- SSD

A számítógép az adatokat digitálisan, számokká alakítva tárolja. Célszerű a hasonló témájú fájlt közös mappába helyezni. Lehetőség van arra, hogy a fájlokat a felhőben tároljuk.

Etikus és egészséges eszközhasználat a felhőben és a földön 77-80. oldal

Az internetfüggőség és a játékfüggőség egyaránt szenvedélybetegségek, ez felnőtteket és gyermeket is érint. A számítógép (mobiltelefon) előtt töltött hosszú idő kihathat a fizikai egészségre is (testtartás, szem stb.)

7. osztály

I. Szövegszerkesztés

Egy kis történelem 5-6. oldal

Az első számológépek a XVII. században készültek el. A XIX. században egy angol tudós állt elő a programozható számítógép ötletével. Az első elektronikus számológépek a XX. század közepén jelentek meg.

Gyakorlófeladatok 7-10. oldal

·                    karakterformázás: betűstílus, betűtípus, betűméret, betűszín

·                    bekezdésformázás: térköz, behúzás, igazítás

·                    oldalformázás: tájolás margó, hasábok

Táblázatok készítése 11. oldal

Táblázatok segítségével könnyen lehet az adatokat áttekinthetővé tenni. Megadhatjuk, hogy hány sor és oszlop legyen a táblázatban. Az oszlopok, sorok számát a későbbiekben változtatni is lehet.

Táblázatok készítése 12-15. oldal

Megváltoztatható a táblázat tulajdonsága:

·         sor magassága

·         oszlop szélessége

·         szegélyvonal és háttér színe, mintázata

Lehetőség van a cellák egyesítésére és a cella tartalmának igazítására is.

Tabulátorok alkalmazása 16-19. oldal

A tabulátor (TAB) az a billentyű, amelyet lenyomva a kurzor a következő tabulációs pontra ugrik. Helyettesítheti az egeret, szövegszerkesztőkben a bekezdés formázásához tartozó eszköznek tekinthető, oszlopszerű elrendezést lehet vele elérni. Megváltoztatható a pozíció, a kitöltés, az igazítás is.

Ábrák beillesztése 20-21. oldal

Különféle alakzatokat (például kör, téglalap, nyíl) is könnyen be lehet szúrni a dokumentumokba.

Nagyobb dokumentum formázása 22-26. oldal

Hosszabb dokumentumoknál érdemes tartalomjegyzéket készíteni, oldalszámot beszúrni. Akkor lesz szép a dokumentum, ha egységes képet mutat.

A Stílusok és a Formátummásoló alkalmazása segíti az egységes stílus kialakítását. Lehetőség van élőfej, élőláb, tartalomjegyzés és lábjegyzet beszúrására is. Fontos mások szerzői jogának tiszteletben tartása.

II. Az e-világ és az online kommunikáció

Felhőszolgáltatások, felhőalkalmazások 27-30. oldal

Az internet segítségével lehetőség van kapcsolattartásra, adatok megosztására, vásárlásra, játékre, ügyintézésre, tájékozódára, tanulásra stb.

Az adatközpontok számítógépes rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó komponensek elhelyezésére és üzemeltetésére kialakított létesítmények. Az adatközpontok számítógépeire kerülnek a felhőbe mentett adatok, fájlok is. Fontos, hogy adatainak ne csak egyetlen helyre (pl. pendrive) mentsük el! Jó lehetőség a felhőszolgáltatók adattároló szolgáltatásának igénybevétele.

Hatékony és etikus kommunikáció az interneten 31-34. oldal

A legtöbb esetben ingyenes online chat könnyen függőséghez vezethet. Fontos szerepe van a mindennnapi életben az e-maileknek is. Lehetőség van arra, hogy több személynek küldjük el ugyanazt a levelet a Másolat vagy Titkos másolat segítségével. Egyre elterjedtebb a kommentelés, amely sokszor durva stílusú hozzászólásokként jelenik meg.

Adatvédelem az interneten 35-38. oldal

Fontos személyes adataink védelme. Léteznek olyan adatok, amelyet például ügyintézéskor, orvosnál, meg kell adnunk (például név, lakcím, TAJ-szám, bakkártya szám) és vannak olyanok is, amelyet senkinek nem szabad megadni (például bankkártya PIN-kód, e-mail jelszó). Internetes vásárláskor szükség van a bankkártyán szereplő adatokra és a banktól a mobiltelefonra küldött megerősítő jelszóra, de csak megbízható oldalakról vásároljunk! Léteznek olyan weboldalak, amelyek kinézete és címe alig tér el például egy bank weboldalától. Ezeknek az oldalaknak az a célja, hogy megtudják az adatainkat.

III. Algoritmizálás, programozás, robotika

Ismétlés. Programozzunk micro:biteket! 39-40. oldal

A micro:bit eszközt többféle blokkprogramozási környezetben is programozhatjuk.

Animáció szomszédos pontok fel- és lekapcsolásával 41-44. oldal

Ciklusok használatával egy kód egyszerűbbé, rövidebbé válhat.

Egymásba ágyazott ciklusok 45-46. oldal

Lehetőség van egymásba ágyazott ciklusok készítésére. A ciklusváltozó értékére a ciklusmagon belül hivatkozhatunk.

Rádiókapcsolat a micro:bitek között 47-52. oldal

A micro:bitek képesek egymással kommunikálni. Két micro:bit akkor tud egymással kommunikálni, ha azonos rádiócsoportba tartoznak.

A micro:bit LED-kijelzője fényerősség érzékelésére is használható.

Robotika ismétlés 53-56. oldal

Vezérlés: a robot pontosan az általunk kiadott utasítást hajtja végre, nem vizsgálva a környezetét. A robotok reagálhatnak a környezeti jellemzőkre, például az elhelyezett akadályokra. Robotjármű blokkprogramozására van lehetőség a https://vr.vex.com/ oldalon. A robotjármű többféle érzékelővel rendelkezik. A műszerfalról a járműre vonatkozó adatokat lehet leolvasni (például irány, távolság).

Útvonalkövetés valós robotok segítségével 57-60. oldal

Kerékkel, motorral, érzékelőkkel és megfelelő programmal ellátott robotok egyre több raktárban, üzemben jelennek meg és szállítanak árut egy megadott helyre.

IV. Bemutatókészítés

Ismétlés 61-63. oldal

Bemutatóknál nagy felbontású képeket és kevés, de jól olvasható szöveget használjunk (animációt csak indokolt esetben).

Animációs történet készítése 64-67. oldal

PowerPoint segítségével animációs történetek is készíthetők.

A bemutató vizualitása, történetmesélése 68-70. oldal

A bemutatókban egyszerű eszközökkel segíteni lehet a nézőknek a látottak megértésében (például sorrend alkalmazásával, feliratokkal). Célszerű egységes betűtípust, betűstílust alkalmazni.

Tantárgyi prezentáció 71-80. oldal

Prezentáció készítés lépései:

·         anyaggyűjtés

·         tervezés, sorrend megtervezése

·         képek keresése

·         címdia készítése

·         fejezetekre osztás

·         szövegek begépelése, képek beillesztése

·         egységes stílus kialakítása

Interaktív bemutató 81-84. oldal

Interaktív jelentése: kétirányú párbeszéden alapuló, a felhasználó vagy néző részvételét igénylő. Akkor interaktív egy bemutató, ha nemcsak nézzük, hanem be is tudunk avatkozni a működésébe (például választhatunk, hogy melyik dia jelenjen meg, lejátszhatunk egy fájlt stb.).

V. Digitális eszközök használata

Ergonomikus operációs rendszer és ergonomikus szoftverek 85-88. oldal

Fontos, hogy igényeinknek megfelelő eszközöket, programokat használjunk. A szoftverergonómia azt vizsgálja, hogy az egyes alkalmazások mennyire logikusan és felhasználóbarát módon vannak kialakítva. A szoftver ergonómia felhasználóközpontú: lényege az, hogy az emberek minél könnyebben elsajátíthassák az egyes alkalmazások használatát.

Hardverergonómia és az ergonomikus munkahely 89-92. oldal

Az emberi szervezetet megterheli, ha a számítógép előtt hosszú órákon át ülünk. A terhelést csökkentheti a jól megválasztott szék, a megfelelő távolságra felállított monitor, a megfelelő ülési pozíció. Léteznek már ergonomikus billentyűzetek, egerek is. Komoly problémát okoz (nyak, kéz, szem), ha az okostelefont hosszú órákon át használjuk.

8. osztály

I. Algoritmizálás és blokkprogramozás

 

Ismerkedés algoritmustervező eszközzel 8-12. oldal

 

A Flowgorithm elnevezésű ingyenesen letölthető program neve két szó, a folyamatábra és az algoritmus összevonásából jött létre. A program egy olyan programozási környezetet biztosít, amiben folyamatábra formájában készíthetjük el programjaink algoritmusát. Az elkészített algoritmust futtathatjuk egészében vagy lépésenként, futtatás közben figyelhetjük a változók értékeit és többféle programozási nyelven is megtekinthetjük a programkódot.

 

Ciklusok és elágazások 13-15. oldal

 

Lehetőség van az algoritmus lépésenkénti végrehajtását választani, ekkor a léptetés ikon segítségével lehet blokkról blokkra ugrani.

 

Típusalgoritmusok 16-17. oldal

 

A programozási tételek (típusalgoritmusok) olyan algoritmusok, amelyekkel a programírás során gyakran felmerülő problémák egyszerűen megoldhatóak. 

Függvények használata 18-23. oldal

 

A Flowgorithm alkalmazásban vannak beépített függvények, de a felhasználó is hozhat létre.

 

Programozzunk micro:bitet! 24-30. oldal

 

A https://makecode.microbit.org oldalon is lehetőség van függvények létrehozására.

 

II. Multimédiás elemek készítése

 

Ballagási tablót készítünk 31-36. oldal

 

Ha mi szeretnénk ballagási tablót készíteni, az alábbiakra lenne szükség:

- egy nagy képek nyomtatását vállaló cég

- egy vektorgrafikus eszközökkel rendelkező program (pl.: PowerPoint Alakzatok)

- sok fénykép (fontos az azonos méretarány, a megfelelő képkeret, az egységes háttér)

- fényképezőgép, telefon, állvány

- program a retusáláshoz (pl.: GIMP)

- feliratok

 

Hangfelvétel készítése és egyszerűbb utómunkálatai 37-39. oldal

 

Hangfelvétel készítéséhez mikrofonra van szükség (laptopban, mikrofonban beépítve van, asztali gépeknél külső mikrofont kell csatlakoztatni). Az Audacity egy ingyenes audió-szerkesztő program. Gyakori hangfájl kiterjesztések az mp3 és a wav.

 

Egyszerűbb videószerkesztési műveletek 40-48. oldal

 

Movie Maker programmal könnyen lehet saját filmet készíteni. Hangot, videót, fényképet kísérő zenét is be lehet szúrni a filmbe, amelyet animációval és vizuális effektekkel lehet színesebbé tenni. Ingyenesen használható az OpenShot videószerkesztő.

Filmeket készíteni nemcsak a számítógépen lehet, hanem a mobiltelefonon keresztül is különböző app-ok segítségével. Népszerű videofájl kiterjesztés az mp4. A streaming egy adatátviteli technika, amely lehetőséget kínál videók és hanganyagok folyamatos továbbítására és lejátszására.

 

III. Táblázatkezelés

 

A táblázatkezelés alapfogalmai 49-50. oldal

 

A Microsoft Excel a Microsoft által fejlesztett táblázatkezelő program. A Microsoft Excel alapvető dokumentuma a munkafüzet. A munkafüzetek munkalapokra tagolódnak, ezeket pedig számokkal jelölt sorok és betűkkel vagy betűkapcsolatokkal jelölt oszlopok tagolják. A sorok és oszlopok metszéspontjaiban elhelyezkedő cellák szolgálnak az adatbevitelre. Aktív az a cella, ahová az adott pillanatban írni lehet. Tartománynak nevezzük a cellák téglalap alakú halmazát.

 

Táblázat formázása 53-55. oldal

 

A táblázatkezelő alkalmas arra, hogy a cellákat a szövegszerkesztőhöz hasonlóan formázzák. Sokféle formázási lehetőség van: például kitöltés, szám, betűtípus, szegély, védelem.

Léteznek előre elkészített táblázatformátumok is.

 

Cellahivatkozások 55-57. oldal

 

Hivatkozásfajták:

- relatív pl C3 (a képlet másoláskor a másolás irányának megfelelően módosul)

- abszolút pl. $C$3

- vegyes pl. $C3 vagy C$3

Lehetséges más munkalapon lévő cellára hivatkozni. pl: Munka2!A$1.

 

Táblázatkezelő függvények 50-52. oldal, 64-68. oldal, 73-76. oldal

 

Az Excelben lévő függvények megkönnyíthetik a munkát. Különféle műveleteket lehet velük elvégezni.

- Matematikai függvények: például SZUM (összeadás), GYÖK (gyökvonás), LKO (legnagyobb közös osztó), LKT (legkisebb közös többszörös)

- Dátum és idő függvények: például MA (adott nap dátuma), MOST (aktuális dátum és idő)

- Statisztikai: például ÁTLAG (átlag számítása), MAX (legnagyobb szám megkeresése)

- Logikai: például HA (feltétel teljesülése)

- Pénzügyi: például HOZAM (értékpapír hozama)

- Szöveg: például AZONOS (két részlet összehasonlítása), HELYETTE (szövegrész kicserélése)

- Keresési: például KERES (adott érték megkeresése)

 

Diagramkészítés 58-63. oldal

 

Az adatok grafikus megjelenítésére szolgálnak a diagramok. Fajtái például: kör, oszlop, vonal, sáv, pont, sugár, vízesés. Diagram készítés lépései: adatok felvitele, kijelölése, diagram kiválasztása, beszúrása, formázása, címadás. Az elkészült diagramok tovább formázhatók (például meg lehet változtatni az oszlop színét).

 

Számformátumok 68-72. oldal

 

A táblázatkezelő programok a számokat egyféleképpen tárolják, de többféleképpen (például törtként, százalékként, dátumként, pénznemként) tudják megjeleníteni.

 

Adatbázisok

 

Microsoft Access a Microsoft által fejlesztett adatbázis-kezelő rendszer. Az Access lehetővé teszi táblák, lekérdezések, űrlapok és jelentések készítését. A Microsoft Access segítségével létre lehet hozni egy adatbázist, megfelelő táblákkal, kapcsolatokkal.

 

IV. Az e-világ és az online kommunikáció

 

Az információ értéke 77-80. oldal

 

Információ: hasznos, értelmezhető új ismeret, adat. Bizonyos információk könnyen megszerezhetők az internetről. Sokan sokféle okból gyűjtenek adatokat:

- kereskedelmi célú adatgyűjtés, vásárlási szokások megfigyelése

- bűnmegelőzési célú adatgyűjtés

- adathalászat: a támadók hamis üzenetekkel ráveszik a felhasználót érzékeny adatok megadására

- telemetria: nagy távolságú adattovábbítást, távoli méréseket és vezérlést lehetővé tévő rendszer

Adataink védelme fontos feladat.

 

Az információ ára 81-83. oldal

 

A bit (jele b) az információ alapegysége, lehetséges értékei a 0 és az 1. Egybitnyi információt képvisel a kettes számrendszer egy-egy számjegye.

1 byte (jele B) 8 bit. Egy byte-on a kettes számrendszerben256 (28) féle számértéket lehet tárolni.

1 kilobyte (jele kB) 1000 byte

1 megabyte (jele MB) 1000 kilobyte

1 gigabyte (jele GB) 1000  megabyte.

A különféle eszközök egyre nagyobb méretű adatok tárolására alkalmasak (pl. 1 pendrive-ra 64 GB adat is rámenthető)

 

Mindennapok az információs társadalomban 84-87. oldal

 

Ügyfélkapu: 2005-ben létrehozott elektronikus ügyfél-azonosító rendszer, amely lehetővé teszi a személyes megjelenés nélküli elektronikus ügyintézést (pl. adóbevallás beadása).

Pénzügyeinket is gyakran az interneten intézzük (internetbankos átutalások, vásárlások a webshopokban). Interneten lehet állás, kiadó lakást keresni, szállást foglalni. Az interneten megtalálható menetrendek, térképek segítik megtervezni az utazásunkat.

 

Valós ember – virtuális személyiség, a virtuális világ és hatása az egészségünkre 88-94. oldal

 

Virtuális jelentése: látszólagos, nem valós

Léteznek olyan számítógépes játékok, ahol valós pénzből lehet venni a virtuális szereplőknek eszközöket

Egyre több időt töltenek asz emberek a virtuális világban, sokfajta hatás éri őket.

Az influenszer kifejezés olyan személyekre utal, akik nagy követői bázissal rendelkeznek az online térben, és képesek befolyásolni a követőik véleményét, vásárlási szokásait vagy életmódját

Az emberek az interneten nem mindig a valóságot láttatják magukról (például retusált kényképek, filterek, megszerkesztett háttér….). Sokan egy hozzászólásban olyan módon nyilvánulnak meg, amit a valóságban nem tennének meg.

 

Az információ évezredei 95-98. oldal

 

Számítógépek története:

- első ismert számolóeszköz az abakusz

- mechanikus számológépek: Schickard, Blaise Pascal, Leibniz, Thomas de Colmar

- Charless Babbage terve a programozható számológép

- ENIAC első elektronikusan működő számítógép

-- Neumann-elvek: teljesen elektronikus működés, kettes számrendszer használata, belső memória használata, tárolt program elve, soros utasítás-végrehajtás, univerzális felhasználhatóság, programozhatóság, megfelelő szerkezet (Szerkezet: öt funkcionális egység (aritmetikai egység, központi vezérlőegység, memóriák, bemeneti és kimeneti egységek)

Számítógép generációk:

- első 1943-1958 között elektroncső

- második 1958-1965 között tranzisztor

- harmadik 1965-1972 között integrált áramkör

- negyedik 1972-1990 mikroprocesszor

- ötödik 1991-től programozható áramkörök

Új kihívások: környezetterhelés, egészségkárosodás, mesterséges intelligencia, technológiai korlátok

 

V. A digitális eszközök használata

 

Séta a földi hálózatokban és a felhőben 99-101. oldal

 

A kliens olyan számítógép, amely hozzáfér egy szolgáltatáshoz, amelyet egy számítógép-hálózathoz tartozó másik gép nyújt.

A kiszolgáló-szerver egy olyan számítógép, amely biztosítja más gépek számára a rajta tárolt adatok felhasználását, a hardver erőforrásainak (például nyomtató) kihasználását, illetve más szolgáltatások elérését.

A felhőszolgáltatások esetén adatainkat a szolgáltató szervereire töltjük fel, programjainkat, weboldalainkat az ilyen gépeken futtatjuk.

Két- vagy többfaktoros azonosítás: a felhasználónév és jelszó mellett még egy azonosítás kell (pl. netbanknál sms)

 

Képek és térképek 102-105. oldal

 

A tömörített fájlok kevesebb helyet foglalnak, és gyorsabban továbbíthatók.

Veszteségmentes tömörítés: pontosan visszaállítható az eredeti jelsorozat

Veszteséges tömörítés: hatékonyabb, de pontosan nem állítható vissza az eredeti jelsorozat

Tömörítő programok: ARJ, WinRar, WinZip

Digitális térképek: egy felhőalkalmazás, folyamatosan frissíti a tárolt adatokat (pl. Google Maps)

 

Honlap készítése

 

A weblap (weboldal) egy olyan számítógépes dokumentum, mely megfelel a World Wide Web számára, és alkalmas arra, hogy egy böngésző megjelenítse. A honlap (más néven "kezdőlap") pedig az adott webhelyen található weboldalak közül az elsőt jelöli. A weblapokat a webcímükkel vagy más néven URL-jükkel azonosítjuk. Nvu-KompoZer: honlap készítéséhez használható ingyenes program. Az első oldal neve index.html. A weblap szerkesztéshez nagyon fontos, hogy legyen egy olyan program, amelynek segítségével lehet majd feltölteni ftp hozzáférésen keresztül a kész weblapot. Ilyen program pl. a Total Commander.